Facebook

TÊN SÁCH: Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Toán Học Lớp 11
TÁC GIẢ: Ban Tổ chức Kì thi 30/4
Số trang: 670
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: 100.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic Toán Học Lớp 11 là cuốn sách Tổng hợp và tuyển chọn các đề thi Olympic 30 tháng 4 khối lớp 11 trong 20 năm qua, với cuốn sách này là bộ tài liệu dùng cho các em học sinh lớp 10, lớp 11và quý thầy cô giáo dạy Toán tham khảo.

Cùng chuyên mục: 25 Năm Olympic Toán 30 tháng 4 Lớp 10

Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30/4 Toán Lớp 11

TÊN SÁCH: Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic 30 Tháng 4 Toán Học Lớp 11
TÁC GIẢ: Ban Tổ chức Kì thi 30/4
Số trang: 670
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: 100.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Tuyển Tập 25 Năm Đề Thi Olympic Toán Học Lớp 11 là cuốn sách Tổng hợp và tuyển chọn các đề thi Olympic 30 tháng 4 khối lớp 11 trong 20 năm qua, với cuốn sách này là bộ tài liệu dùng cho các em học sinh lớp 10, lớp 11và quý thầy cô giáo dạy Toán tham khảo.

Cùng chuyên mục: 25 Năm Olympic Toán 30 tháng 4 Lớp 10