Facebook

Tuyển Tập Sách Bồi Dưỡng Toán THCS (Lớp 6-7-8-9) Của Nguyễn Đức Tấn

TÊN SÁCH: Tuyển Tập Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS (Lớp 6-7-8-9)
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn và các cộng sự.

Học sinh giỏi Toán cấp 2 có thể chọn mua một số cuốn phù hợp trong 9 cuốn sau. Khuyến nghị mua các cuốn từ 5 đến 9.

BẤM VÀO CÁC ẢNH HOẶC CÁC DÒNG CHỮ "ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY" ĐỂ MUA SÁCH TƯƠNG ỨNG

1. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6

ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

2. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 (PHIÊN BẢN MỚI NHẤT)

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7 (PHIÊN BẢN MỚI NHẤT)

ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

3. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 8

ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 9

ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

5. CHINH PHỤC GIẢI ĐỀ THI BÀI TOÁN THỰC TẾ LỚP 9 ÔN THI VÀO LỚP 10


ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

6. CẨM NANG CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG


ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

7. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC PHẲNG


ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

8. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ TRONG ĐẠI SỐ


ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY

9. CẨM NANG VẼ THÊM HÌNH PHỤ TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG


ĐỌC THỬ VÀ MUA SÁCH NÀY
Thầy cô giáo dạy Toán cấp 2 có thể dùng các cuốn này để tham khảo trong giảng dạy.