Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo Dãy Số Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 664
Giá bìa: 224.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: Bấm Vào Đây Để Mua Sách Này

Giới thiệu nội dung: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Khảo Dãy Số gồm các bài toán được tuyển chọn từ các kì thi: Thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, Olympic 30/4, Olympic toán Sinh viên và Học sinh toàn quốc, thi học sinh giỏi của các tỉnh thành,... và trên Tạp chí toán học và tuổi trẻ. Một số bài toán khác là do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu

Chuyên Khảo Dãy Số Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Toán - Nguyễn Tài Chung

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo Dãy Số Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Toán
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 664
Giá bìa: 224.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: Bấm Vào Đây Để Mua Sách Này

Giới thiệu nội dung: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Khảo Dãy Số gồm các bài toán được tuyển chọn từ các kì thi: Thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, Olympic 30/4, Olympic toán Sinh viên và Học sinh toàn quốc, thi học sinh giỏi của các tỉnh thành,... và trên Tạp chí toán học và tuổi trẻ. Một số bài toán khác là do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu