Facebook

TÊN SÁCH: Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế (Có Lời Giải)
TÁC GIẢ: Hứa Lâm Phong và các cộng sự
Số trang: 264
Giá bìa: 199.000 đồng
Giá đã giảm: 149.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Trắc nghiệm Toán thực tế được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm được viết bởi thầy Hứa Lâm Phong
Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit được viết bởi thầy Ninh Công Tuấn
Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian được viết bởi thầy Phạm Việt Duy Kha
Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được viết bởi thầy Đinh Xuân Nhân

Rèn Luyện Kỹ Năng Giải BÀI TOÁN THỰC TẾ Lớp 12

TÊN SÁCH: Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế (Có Lời Giải)
TÁC GIẢ: Hứa Lâm Phong và các cộng sự
Số trang: 264
Giá bìa: 199.000 đồng
Giá đã giảm: 149.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Trắc nghiệm Toán thực tế được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm được viết bởi thầy Hứa Lâm Phong
Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit được viết bởi thầy Ninh Công Tuấn
Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian được viết bởi thầy Phạm Việt Duy Kha
Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được viết bởi thầy Đinh Xuân Nhân