Facebook

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 11 ̣- Đại Số Và Giải Tích 11 + Hình Học 11
TÁC GIẢ: ThS, NGƯT. Lê Hoành Phò
Số cuốn: 3
Giá bìa: xem trong từng cuốn
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH:

Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 11 là giúp các học sinh khai thác được những kiến thức sâu hơn ở Toán 11. Với những bài toán hay và khó được chọn lọc sẽ giúp em mở rộng kiến thức và nâng cao kĩ năng giải toán của mình.
BẤM VÀO CÁC LINK TRÊN ĐỂ MUA SÁCH

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 11 - Lê Hoành Phò

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 11 ̣- Đại Số Và Giải Tích 11 + Hình Học 11
TÁC GIẢ: ThS, NGƯT. Lê Hoành Phò
Số cuốn: 3
Giá bìa: xem trong từng cuốn
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH:

Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 11 là giúp các học sinh khai thác được những kiến thức sâu hơn ở Toán 11. Với những bài toán hay và khó được chọn lọc sẽ giúp em mở rộng kiến thức và nâng cao kĩ năng giải toán của mình.
BẤM VÀO CÁC LINK TRÊN ĐỂ MUA SÁCH