Facebook

Tên sách: NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC
Tác giả: Trần Phương
Số trang: 1.124 trang
Giá bìa: 450.000đ
Giá đã giảm khi mua theo link dưới: 382.000 đồng (giảm 68K)
Link Mua Sách: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

(Giao hàng tận nhà, miễn phí vận chuyển)

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách ra đời trên cơ sở sự cộng tác của nhiều người yêu bất đẳng thức ở Việt Nam và trên thế giới. Sách tập hợp gần như đầy đủ và chi tiết mọi vấn đề liên quan đến bất đẳng thức, từ các bất đẳng thức cổ điển đến các phương pháp hiện đại như Dồn biến MV, Phân tích bình phương SOS, Đánh giá tích ABC, Hình học hóa đại số GLA, Chia để trị DAC,... Nó còn tập hợp nhiều kỹ thuật và các bài viết chọn lọc về các bất đẳng thức nổi tiếng như Jack Garfunkel, Nesbitt-Shapiro...
Gồm 5 chương và 25 chuyên đề. Mổi chuyên đề đều có phần dẫn, bài tập minh họa, bài tập tự giải với tổng các bài toán lên đến 2000 bài.

Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng Thức - Trần Phương

Tên sách: NHỮNG VIÊN KIM CƯƠNG TRONG BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC
Tác giả: Trần Phương
Số trang: 1.124 trang
Giá bìa: 450.000đ
Giá đã giảm khi mua theo link dưới: 382.000 đồng (giảm 68K)
Link Mua Sách: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

(Giao hàng tận nhà, miễn phí vận chuyển)

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách ra đời trên cơ sở sự cộng tác của nhiều người yêu bất đẳng thức ở Việt Nam và trên thế giới. Sách tập hợp gần như đầy đủ và chi tiết mọi vấn đề liên quan đến bất đẳng thức, từ các bất đẳng thức cổ điển đến các phương pháp hiện đại như Dồn biến MV, Phân tích bình phương SOS, Đánh giá tích ABC, Hình học hóa đại số GLA, Chia để trị DAC,... Nó còn tập hợp nhiều kỹ thuật và các bài viết chọn lọc về các bất đẳng thức nổi tiếng như Jack Garfunkel, Nesbitt-Shapiro...
Gồm 5 chương và 25 chuyên đề. Mổi chuyên đề đều có phần dẫn, bài tập minh họa, bài tập tự giải với tổng các bài toán lên đến 2000 bài.