Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức Bản Mới Nhất

TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung,...
Số trang: 600
Giá bìa: xem trong link
Giá đã giảm: xem trong link dưới, giảm từ 10-30%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức là cuốn tài liệu tham khảo môn toán có ích cho học sinh các lớp chuyên toán bậc trung học phổ thông cũng như cho các giáo viên dạy toán.

Phần lớn các bài toán này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic Toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic Toán dành cho sinh viên toàn quốc, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế,...

Việc phân chia các chương, bài, mục đều có tính độc lập tương đối và do đó không nhất thiết lúc nào cũng đọc theo trình tự. Khi sử dụng sách các bạn chủ ý xem kỹ phàn mục lục để tra cứu được dễ dàng hơn.

Trong cuốn sách này. các nhận xét, chú ý, lưu ý, bình luận là rất quan trọng. Nó giúp ta lí giải được tại sao lại làm như vậy, giúp ta tìm hiểu được những suy luận rất tự nhiên trong những lời giải tưởng chừng rất thiếu tự nhiên. Nhiều khi từ các nhận xét, bình luận ta còn rút ra được phương pháp giải toán cũng như cách sáng tác ra những bài toán mới.

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức - Bản Mới Nhất

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức Bản Mới Nhất

TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung,...
Số trang: 600
Giá bìa: xem trong link
Giá đã giảm: xem trong link dưới, giảm từ 10-30%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đa Thức là cuốn tài liệu tham khảo môn toán có ích cho học sinh các lớp chuyên toán bậc trung học phổ thông cũng như cho các giáo viên dạy toán.

Phần lớn các bài toán này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic Toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic Toán dành cho sinh viên toàn quốc, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế,...

Việc phân chia các chương, bài, mục đều có tính độc lập tương đối và do đó không nhất thiết lúc nào cũng đọc theo trình tự. Khi sử dụng sách các bạn chủ ý xem kỹ phàn mục lục để tra cứu được dễ dàng hơn.

Trong cuốn sách này. các nhận xét, chú ý, lưu ý, bình luận là rất quan trọng. Nó giúp ta lí giải được tại sao lại làm như vậy, giúp ta tìm hiểu được những suy luận rất tự nhiên trong những lời giải tưởng chừng rất thiếu tự nhiên. Nhiều khi từ các nhận xét, bình luận ta còn rút ra được phương pháp giải toán cũng như cách sáng tác ra những bài toán mới.