Facebook

TÊN SÁCH: Các Kỳ Thi Toán VMO - Lời Giải Và Bình Luận
TÁC GIẢ: Trần Nam Dũng, Lê Phúc Lữ
Số trang:
Giá bìa: 100.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Chúng ta đã có những bài toán đại số và giải tích rất kỹ thuật, những bài toán hình học rất đẹp và mối lạ, những bài số học thú vị với chủ đề phong phú. Đặc biệt những bài tổ hợp luôn để lại dấu ấn không quên trong lòng các thí sinh và những người quan tâm đến toán sơ cấp. Thông qua các đề thi VMO, chúng ta cũng hoàn toàn có thể công nhận rằng đại số và hình học là hai phân môn thế mạnh của đội tuyển Việt Nam khi kỹ thuật xử lý các bài toán này ngày một cải thiện và phát triển.

Các Kỳ Thi Toán VMO - Lời Giải Và Bình Luận - Trần Nam Dũng, Lê Phúc Lữ

TÊN SÁCH: Các Kỳ Thi Toán VMO - Lời Giải Và Bình Luận
TÁC GIẢ: Trần Nam Dũng, Lê Phúc Lữ
Số trang:
Giá bìa: 100.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Chúng ta đã có những bài toán đại số và giải tích rất kỹ thuật, những bài toán hình học rất đẹp và mối lạ, những bài số học thú vị với chủ đề phong phú. Đặc biệt những bài tổ hợp luôn để lại dấu ấn không quên trong lòng các thí sinh và những người quan tâm đến toán sơ cấp. Thông qua các đề thi VMO, chúng ta cũng hoàn toàn có thể công nhận rằng đại số và hình học là hai phân môn thế mạnh của đội tuyển Việt Nam khi kỹ thuật xử lý các bài toán này ngày một cải thiện và phát triển.