Facebook

TÊN SÁCH: Vẻ Đẹp Bất Đẳng Thức Trong Các Kì Thi Olympic Toán Học
TÁC GIẢ: Trần Phương - Võ Quốc Bá Cẩn - Trần Quốc Anh
Số trang: 492
Giá bìa: 170.000 đồng
Giá đã giảm: 145.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách được biên soạn bởi tác giả Trần Phương cùng với Võ Quốc Bá Cẩn và Trần Quốc Anh, gồm những kiến thức nâng cao của Bất đẳng thức trong những kì thi Olymic Toán học chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu không thể thiếu của những người đam mê Toán học.
Nếu như Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng Thức Toán Học là một cuốn sách giới thiệu đầy đủ nhất về những phương pháp và công cụ chứng minh Bất đẳng thức thì Vẻ Đẹp Bất Đẳng Thức Trong Các Kì Thi Olympic Toán Học lại là một cuốn sách minh họa đa dạng, đặc sắc cho những phương pháp tiêu biểu chứng minh Bất đẳng thức. Cuốn sách là một sự thể hiện công phu trong việc tổng hợp, phân loại những bất đẳng thức có trong các kì thi Olympic của các Quốc gia, các Vùng miền trên khắp năm châu và trong các kỳ thi Vô địch Toán Quốc tế (IMO).

Vẻ Đẹp Bất Đẳng Thức Trong Các Kì Thi Olympic Toán Học

TÊN SÁCH: Vẻ Đẹp Bất Đẳng Thức Trong Các Kì Thi Olympic Toán Học
TÁC GIẢ: Trần Phương - Võ Quốc Bá Cẩn - Trần Quốc Anh
Số trang: 492
Giá bìa: 170.000 đồng
Giá đã giảm: 145.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách được biên soạn bởi tác giả Trần Phương cùng với Võ Quốc Bá Cẩn và Trần Quốc Anh, gồm những kiến thức nâng cao của Bất đẳng thức trong những kì thi Olymic Toán học chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu không thể thiếu của những người đam mê Toán học.
Nếu như Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng Thức Toán Học là một cuốn sách giới thiệu đầy đủ nhất về những phương pháp và công cụ chứng minh Bất đẳng thức thì Vẻ Đẹp Bất Đẳng Thức Trong Các Kì Thi Olympic Toán Học lại là một cuốn sách minh họa đa dạng, đặc sắc cho những phương pháp tiêu biểu chứng minh Bất đẳng thức. Cuốn sách là một sự thể hiện công phu trong việc tổng hợp, phân loại những bất đẳng thức có trong các kì thi Olympic của các Quốc gia, các Vùng miền trên khắp năm châu và trong các kỳ thi Vô địch Toán Quốc tế (IMO).