Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo Phương Trình Hàm
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung, Lê Hoành Phò
Số trang: xem trong link dưới
Giá bìa: 130.000 đồng
Giá đã giảm: 104.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách

Giới thiệu nội dung: Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG và Lê Hoành Phò
Các bài toán trong sách này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sinh viên toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các tỉnh thành, thi vào hệ kĩ sư tài năng của ĐHBK Hà Nội. Một số bài toán khác do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu.

Sách Chuyên Toán: Chuyên Khảo Phương Trình Hàm - Nguyễn Tài Chung, Lê Hoành Phò

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo Phương Trình Hàm
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung, Lê Hoành Phò
Số trang: xem trong link dưới
Giá bìa: 130.000 đồng
Giá đã giảm: 104.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua Sách

Giới thiệu nội dung: Sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Phương Trình Hàm này được biên soạn bởi tác giả NGUYỄN TÀI CHUNG và Lê Hoành Phò
Các bài toán trong sách này được tuyển chọn từ các kì thi: Olympic toán của các nước, khu vực và quốc tế, Olympic toán sinh viên toàn quốc, Olympic 30/04, thi học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi toán quốc tế, thi học sinh giỏi các tỉnh thành, thi vào hệ kĩ sư tài năng của ĐHBK Hà Nội. Một số bài toán khác do tác giả tự biên soạn. Những lời giải đưa ra dựa trên tiêu chí tự nhiên, dễ hiểu.