Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo ĐA THỨC - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán, Dành Cho Học Sinh Chuyên Toán
TÁC GIẢ: Lê Hoành Phò, Nguyễn Tài Chung, Nguyễn Văn Nho
Số trang: 350
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách “Chuyên khảo đa thức” của gồm 2 phần:

Phần A là lí thuyết kèm theo khoảng 250 ví dụ cơ bản của 15 chuyên mục từ Đa thức với các phép toán đại số đơn giản đến đa thức hệ số phức, đa thức nhiều biến.
Phần B là khoảng 400 bài toán, bài tập sắp xếp theo chuyên đề và toán đa thức tổng hợp.
Cuốn sách dành cho học sinh giỏi này sẽ tổng hợp các kiến thức cơ bản cùng phương pháp giải các bài toán về đa thức nhằm giúp các em học sinh tham khảo, ôn luyện.

Chuyên Khảo ĐA THỨC - Lê Hoành Phò, Nguyễn Tài Chung, Nguyễn Văn Nho

TÊN SÁCH: Chuyên Khảo ĐA THỨC - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán, Dành Cho Học Sinh Chuyên Toán
TÁC GIẢ: Lê Hoành Phò, Nguyễn Tài Chung, Nguyễn Văn Nho
Số trang: 350
Giá bìa: 125.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách “Chuyên khảo đa thức” của gồm 2 phần:

Phần A là lí thuyết kèm theo khoảng 250 ví dụ cơ bản của 15 chuyên mục từ Đa thức với các phép toán đại số đơn giản đến đa thức hệ số phức, đa thức nhiều biến.
Phần B là khoảng 400 bài toán, bài tập sắp xếp theo chuyên đề và toán đa thức tổng hợp.
Cuốn sách dành cho học sinh giỏi này sẽ tổng hợp các kiến thức cơ bản cùng phương pháp giải các bài toán về đa thức nhằm giúp các em học sinh tham khảo, ôn luyện.