Facebook

TÊN SÁCH: Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế (Có Lời Giải Chi Tiết)
TÁC GIẢ: Trần Công Diêu, Nguyễn Văn Quang
Số trang: 446
Giá bìa: 139.000 đồng
Giá đã giảm: 111.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách “Tiếp Cận Phương Pháp Và Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế” tổng hợp kiến thức và bài tập Toán thực tế dành cho học sinh THPT viết theo hình thức toán trắc nghiệm có kèm lời giải chi tiết, giúp Học Sinh chinh phục điểm 8 trở lên trong kì thi thpt quốc gia của Bộ.

Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Thực Tế Ôn Thi THPT Quốc Gia Có Lời Giải

TÊN SÁCH: Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế (Có Lời Giải Chi Tiết)
TÁC GIẢ: Trần Công Diêu, Nguyễn Văn Quang
Số trang: 446
Giá bìa: 139.000 đồng
Giá đã giảm: 111.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách “Tiếp Cận Phương Pháp Và Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế” tổng hợp kiến thức và bài tập Toán thực tế dành cho học sinh THPT viết theo hình thức toán trắc nghiệm có kèm lời giải chi tiết, giúp Học Sinh chinh phục điểm 8 trở lên trong kì thi thpt quốc gia của Bộ.