Facebook

TÊN SÁCH: Các Chuyên Đề Đại Số 9 & Hình Học 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Chuyên Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi (2 Cuốn)
TÁC GIẢ: Nguyễn Trung Kiên
Số trang: Đại số (396 trang) - Hình học (312 trang)
Giá bìa: 159.000 đồng / 1 cuốn
Giá đã giảm: 127.000 đồng/cuốn
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua 2 Cuốn (giảm còn 238.500 đồng/2 cuốn)
hoặc Mua Cuốn Đại Số - Mua Cuốn Hình Học


Giới thiệu nội dung:
1. Chuyên đề Đại Số 9 là cuốn sách ôn thi vào lớp 10 tổng hợp một cách có hệ thống các kiến thức đại số trong chương trình THCS với:
• 19 đề cùng hơn 100 bài ôn luyện kèm lời giải và hướng dẫn chi tiết
• Mỗi nội dung lý thuyết đều đi kèm với ví dụ cụ thể, trực quan giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh, dễ hiểu
• Phần kiến thức khó trong chương trình hình học được tác giả trực tiếp giảng dạy qua video kèm sách. Các em chỉ cần sử dụng ứng dụng Facebook hoặc Zalo quét mã QR để xem video bài giảng
2. Chuyên đề Hình học phẳng lớp 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên
• Tổng hợp những chuyên đề hình học hay và khó trong chương trình Toán THCS
• Hơn 100 bài ôn luyện kèm lời giải và hướng dẫn giải chi tiết
• Mỗi nội dung lý thuyết đều đi kèm ví dụ cụ thể với 100% ví dụ có hình vẽ trực quan giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh, dễ hiểu
• Phần kiến thức khó trong chương trình hình học được tác giả trực tiếp giảng dạy qua video kèm sách. Các em chỉ cần sử dụng ứng dụng Facebook hoặc Zalo quét mã QR để xem video bài giảng

Mục lục chuyên đề Hình học 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên và bồi dưỡng hsg
Mục lục chuyên đề Đại số 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên và bồi dưỡng hsg

Các Chuyên Đề Đại Số & Hình Học 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Chuyên (2 Cuốn)

TÊN SÁCH: Các Chuyên Đề Đại Số 9 & Hình Học 9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Chuyên Và Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi (2 Cuốn)
TÁC GIẢ: Nguyễn Trung Kiên
Số trang: Đại số (396 trang) - Hình học (312 trang)
Giá bìa: 159.000 đồng / 1 cuốn
Giá đã giảm: 127.000 đồng/cuốn
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua 2 Cuốn (giảm còn 238.500 đồng/2 cuốn)
hoặc Mua Cuốn Đại Số - Mua Cuốn Hình Học


Giới thiệu nội dung:
1. Chuyên đề Đại Số 9 là cuốn sách ôn thi vào lớp 10 tổng hợp một cách có hệ thống các kiến thức đại số trong chương trình THCS với:
• 19 đề cùng hơn 100 bài ôn luyện kèm lời giải và hướng dẫn chi tiết
• Mỗi nội dung lý thuyết đều đi kèm với ví dụ cụ thể, trực quan giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh, dễ hiểu
• Phần kiến thức khó trong chương trình hình học được tác giả trực tiếp giảng dạy qua video kèm sách. Các em chỉ cần sử dụng ứng dụng Facebook hoặc Zalo quét mã QR để xem video bài giảng
2. Chuyên đề Hình học phẳng lớp 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên
• Tổng hợp những chuyên đề hình học hay và khó trong chương trình Toán THCS
• Hơn 100 bài ôn luyện kèm lời giải và hướng dẫn giải chi tiết
• Mỗi nội dung lý thuyết đều đi kèm ví dụ cụ thể với 100% ví dụ có hình vẽ trực quan giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh, dễ hiểu
• Phần kiến thức khó trong chương trình hình học được tác giả trực tiếp giảng dạy qua video kèm sách. Các em chỉ cần sử dụng ứng dụng Facebook hoặc Zalo quét mã QR để xem video bài giảng

Mục lục chuyên đề Hình học 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên và bồi dưỡng hsg
Mục lục chuyên đề Đại số 9 ôn thi vào lớp 10 chuyên và bồi dưỡng hsg