Facebook

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Trọng Tuấn
Số trang: 272
Giá bìa: 105.000 đồng
Giá đã giảm: mua trong link dưới để giảm 20%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tập trung vào 3 phần lớn:
• Vectơ
• Tích vô hướng của hai Vectơ và Ứng Dụng
• Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Sách biên soạn theo chương trình mới, cho học sinh chuyên toán tự rèn luyện kỹ năng nhanh nhạy, kĩ thuật làm bài tốt hơn, làm nền tảng cho các bài tập khó hơn và chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sau này.
Sách cùng tác giả: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐẠI SỐ 10

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học 10 - Nguyễn Trọng Tuấn

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Trọng Tuấn
Số trang: 272
Giá bìa: 105.000 đồng
Giá đã giảm: mua trong link dưới để giảm 20%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tập trung vào 3 phần lớn:
• Vectơ
• Tích vô hướng của hai Vectơ và Ứng Dụng
• Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Sách biên soạn theo chương trình mới, cho học sinh chuyên toán tự rèn luyện kỹ năng nhanh nhạy, kĩ thuật làm bài tốt hơn, làm nền tảng cho các bài tập khó hơn và chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi quan trọng sau này.
Sách cùng tác giả: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐẠI SỐ 10