Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 504
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới, giảm 20%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học 10 được biên soạn bám sát chương trình mới nhằm hệ thống hóa các kiến thức hình học từ căn bản đến nâng cao với những dạng bài tập giải một cách chi tiết từ mức độ đơn giản đến mức độ khó hơn. Để từ đó các em có thể tự học mở rộng vốn hiểu biết của mình một cách tốt nhất.
Quyển sách gồm có 3 chương:
- Chương I: Vectơ
- Chương II: Tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng
- Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Ở mỗi chương lý thuyết được tóm tắt vắn tắt và đầy đủ nhất. Bài tập trong mỗi chương có rất nhiều dạng rõ ràng để giúp các em có thể phân loại dạng bài tập để tiện trong quá trình học, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải và ví dụ minh họa tương ứng.

Cùng tác giả: Phát Triển Và Nâng Cao Đại Số 10

Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học 10

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 504
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới, giảm 20%
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Hình Học 10 được biên soạn bám sát chương trình mới nhằm hệ thống hóa các kiến thức hình học từ căn bản đến nâng cao với những dạng bài tập giải một cách chi tiết từ mức độ đơn giản đến mức độ khó hơn. Để từ đó các em có thể tự học mở rộng vốn hiểu biết của mình một cách tốt nhất.
Quyển sách gồm có 3 chương:
- Chương I: Vectơ
- Chương II: Tích vô hướng của hai vecto và ứng dụng
- Chương III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Ở mỗi chương lý thuyết được tóm tắt vắn tắt và đầy đủ nhất. Bài tập trong mỗi chương có rất nhiều dạng rõ ràng để giúp các em có thể phân loại dạng bài tập để tiện trong quá trình học, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải và ví dụ minh họa tương ứng.

Cùng tác giả: Phát Triển Và Nâng Cao Đại Số 10