Facebook

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đại Số 10
TÁC GIẢ: Ths Nguyễn Trọng Tuấn
Số trang: 454 trang
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: 111.000 hoặc xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đại Số 10 tuyển tập nhiều dạng bài tập hay, khó đến nâng cao. Giúp học sinh củng cố kiến thức, tự tin hơn trong các kì thi.
Đây là cuốn sách bảo lượng kiến thức tốt và bám theo sườn sách của Bộ GD&ĐT.

Sách cùng tác giả: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC 10

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐẠI SỐ 10 - Nguyễn Trọng Tuấn

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đại Số 10
TÁC GIẢ: Ths Nguyễn Trọng Tuấn
Số trang: 454 trang
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: 111.000 hoặc xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Đại Số 10 tuyển tập nhiều dạng bài tập hay, khó đến nâng cao. Giúp học sinh củng cố kiến thức, tự tin hơn trong các kì thi.
Đây là cuốn sách bảo lượng kiến thức tốt và bám theo sườn sách của Bộ GD&ĐT.

Sách cùng tác giả: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÌNH HỌC 10