Facebook

TÊN SÁCH: Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz
TÁC GIẢ: Lê Khánh Sỹ, Huỳnh Công Thái
Số trang: 300 trang
Giá bìa: 189.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz gồm 2 phần đó là đổi mới và sáng tạo trong tư duy và cách giải bất đẳng thức và các bước cơ bản sử dụng máy tính để giải các bài toán bất đẳng thức.
Gồm những nội dung sau:
Sử dụng AM-GM để chứng minh bất đẳng thức
Sử dụng Cauchy-Schwarz để chứng minh bất đẳng thức
Ứng dụng kỹ thuật giải các bài toán hay và khó
Sáng tạo bài bất đẳng thức như thế nào?
Sử dụng máy vi tính trong chứng minh bất đẳng thức

Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz

TÊN SÁCH: Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz
TÁC GIẢ: Lê Khánh Sỹ, Huỳnh Công Thái
Số trang: 300 trang
Giá bìa: 189.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đổi Mới Và Sáng Tạo Bất Đẳng Thức AM-GM Cauchy-Schwarz gồm 2 phần đó là đổi mới và sáng tạo trong tư duy và cách giải bất đẳng thức và các bước cơ bản sử dụng máy tính để giải các bài toán bất đẳng thức.
Gồm những nội dung sau:
Sử dụng AM-GM để chứng minh bất đẳng thức
Sử dụng Cauchy-Schwarz để chứng minh bất đẳng thức
Ứng dụng kỹ thuật giải các bài toán hay và khó
Sáng tạo bài bất đẳng thức như thế nào?
Sử dụng máy vi tính trong chứng minh bất đẳng thức