Facebook

TÊN SÁCH: NHỮNG CÂU HỎI LỚN - TOÁN HỌC (Bản mới)
TÁC GIẢ: Tony Crilly
Số trang: 324 trang
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Từ những con số đầu tiên và thuyết ý niệm của Plato đến thuyết hỗn loạn và định lý cuối cùng của Fermat, cuốn sách này đưa và giải đáp 20 câu hỏi cốt tủy trong toán học và tri thức nhân loại:
1. TOÁN HỌC PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GÌ?
2. NHỮNG CON SỐ ĐẾN TỪ ĐÂU?
3. TẠI SAO SỐ NGUYÊN TỐ LÀ NGUYÊN TỬ CỦA TOÁN HỌC?
4. SỐ NÀO KỲ LẠ NHẤT?
5. SỐ ẢO CÓ THỰC SỰ ẢO?
6. VÔ HẠN LỚN ĐẾN ĐÂU?
7. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG GẶP NHAU Ở ĐÂU?
8. TOÁN HỌC CỦA VŨ TRỤ LÀ GÌ?
9. THỐNG KÊ CÓ PHẢI LÀ DỐI TRÁ KHÔNG?
10. TOÁN HỌC CÓ THỂ ĐẢM BẢO SỰ GIÀU CÓ?
11. CÓ PHẢI MỌI THỨ ĐỀU CÓ CÔNG THỨC?
12. TẠI SAO BA CHIỀU LÀ CHƯA ĐỦ?
13. ĐÔI CÁNH BƯỚM CÓ THỂ GÂY RA MỘT CƠN LỐC XOÁY?
14. CHÚNG TA CÓ THỂ TẠO RA MỘT MÃ KHÔNG THỂ BẺ GÃY?
15. TOÁN HỌC CÓ ĐẸP KHÔNG?
16. TOÁN HỌC CÓ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC TƯƠNG LAI?
17. VŨ TRỤ CÓ HÌNH GÌ?
18. ĐỐI XỨNG LÀ GÌ?
19. CÓ PHẢI TOÁN HỌC LUÔN ĐÚNG?
20. CÒN GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT NỮA KHÔNG?
Cuốn sách là kiến thức bách khoa tổng hợp dành cho những người có đam mê với toán học.

Toán Học - Những Câu Hỏi Lớn (Tony Crilly)

TÊN SÁCH: NHỮNG CÂU HỎI LỚN - TOÁN HỌC (Bản mới)
TÁC GIẢ: Tony Crilly
Số trang: 324 trang
Giá bìa: 159.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Từ những con số đầu tiên và thuyết ý niệm của Plato đến thuyết hỗn loạn và định lý cuối cùng của Fermat, cuốn sách này đưa và giải đáp 20 câu hỏi cốt tủy trong toán học và tri thức nhân loại:
1. TOÁN HỌC PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH GÌ?
2. NHỮNG CON SỐ ĐẾN TỪ ĐÂU?
3. TẠI SAO SỐ NGUYÊN TỐ LÀ NGUYÊN TỬ CỦA TOÁN HỌC?
4. SỐ NÀO KỲ LẠ NHẤT?
5. SỐ ẢO CÓ THỰC SỰ ẢO?
6. VÔ HẠN LỚN ĐẾN ĐÂU?
7. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG GẶP NHAU Ở ĐÂU?
8. TOÁN HỌC CỦA VŨ TRỤ LÀ GÌ?
9. THỐNG KÊ CÓ PHẢI LÀ DỐI TRÁ KHÔNG?
10. TOÁN HỌC CÓ THỂ ĐẢM BẢO SỰ GIÀU CÓ?
11. CÓ PHẢI MỌI THỨ ĐỀU CÓ CÔNG THỨC?
12. TẠI SAO BA CHIỀU LÀ CHƯA ĐỦ?
13. ĐÔI CÁNH BƯỚM CÓ THỂ GÂY RA MỘT CƠN LỐC XOÁY?
14. CHÚNG TA CÓ THỂ TẠO RA MỘT MÃ KHÔNG THỂ BẺ GÃY?
15. TOÁN HỌC CÓ ĐẸP KHÔNG?
16. TOÁN HỌC CÓ DỰ ĐOÁN ĐƯỢC TƯƠNG LAI?
17. VŨ TRỤ CÓ HÌNH GÌ?
18. ĐỐI XỨNG LÀ GÌ?
19. CÓ PHẢI TOÁN HỌC LUÔN ĐÚNG?
20. CÒN GÌ ĐỂ GIẢI QUYẾT NỮA KHÔNG?
Cuốn sách là kiến thức bách khoa tổng hợp dành cho những người có đam mê với toán học.