Facebook

TÊN SÁCH: Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 11 (Tái Bản)
TÁC GIẢ: NGƯT Lê Hoành Phò
Số trang: 352 trang
Giá bìa: 105.000 đồng
Giá đã giảm: 84.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Quyển Sách là một tài liệu phục vụ công tác ôn tập cho các em học sinh lớp 11, 12. Quyển sách này chủ yếu tập trung giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập khó môn Toán Hình Học.
Cuốn sách bao gồm các dạng bài tập cơ bản Hình học 11 ứng với các bài giảng và lời giải cho các dạng bài tập đó. Đây không chỉ là tài liệu cho các em học sinh mà còn là nguồn tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo giảng dạy môn Toán THPT.

Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 11

TÊN SÁCH: Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Hình Học 11 (Tái Bản)
TÁC GIẢ: NGƯT Lê Hoành Phò
Số trang: 352 trang
Giá bìa: 105.000 đồng
Giá đã giảm: 84.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Quyển Sách là một tài liệu phục vụ công tác ôn tập cho các em học sinh lớp 11, 12. Quyển sách này chủ yếu tập trung giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải các dạng bài tập khó môn Toán Hình Học.
Cuốn sách bao gồm các dạng bài tập cơ bản Hình học 11 ứng với các bài giảng và lời giải cho các dạng bài tập đó. Đây không chỉ là tài liệu cho các em học sinh mà còn là nguồn tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo giảng dạy môn Toán THPT.