Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Toán Thực Tế Lớp 9 Và Bộ Đề Minh Họa Thi Vào Lớp 10 Toán
TÁC GIẢ: Phạm Tưởng
Số trang: 270+
Giá bìa: 119.000 đồng
Giá đã giảm: 95.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đề toán thực tế lớp 9 có những thuật ngữ hay câu chữ gây khó hiểu sẽ được giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tác giảcũng lưu ý những vấn đề và những sai lầm mà các em hay gặp phải để từ đó giúp các em hoàn thiện hơn với một loại toán mới.

Tuyển tập các tài liệu hiện có về toán thực tế cả ở trong nước và sách nước ngoài. Đồng thời, biên soạn lại toàn bộ lời giải theo hướng đổi mới để các em học sinh dễ tiếp cận với bài toán hơn. Đề toán thực tế có những thuật ngữ hay câu chữ gây khó hiểu sẽ được giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tôi cũng lưu ý những vấn đề và những sai lầm mà các em hay gặp phải để từ đó giúp các em hoàn thiện hơn với một loại toán mới. Tác giả giới thiệu cuốn “Chuyên đề toán thực tế và bộ đề minh họa thi vào lớp 10 Toán”.

Tuyển tập Bài toán thực tế lớp 9 ôn thi vào lớp 10 có lời giải

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Toán Thực Tế Lớp 9 Và Bộ Đề Minh Họa Thi Vào Lớp 10 Toán
TÁC GIẢ: Phạm Tưởng
Số trang: 270+
Giá bìa: 119.000 đồng
Giá đã giảm: 95.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Đề toán thực tế lớp 9 có những thuật ngữ hay câu chữ gây khó hiểu sẽ được giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tác giảcũng lưu ý những vấn đề và những sai lầm mà các em hay gặp phải để từ đó giúp các em hoàn thiện hơn với một loại toán mới.

Tuyển tập các tài liệu hiện có về toán thực tế cả ở trong nước và sách nước ngoài. Đồng thời, biên soạn lại toàn bộ lời giải theo hướng đổi mới để các em học sinh dễ tiếp cận với bài toán hơn. Đề toán thực tế có những thuật ngữ hay câu chữ gây khó hiểu sẽ được giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Tôi cũng lưu ý những vấn đề và những sai lầm mà các em hay gặp phải để từ đó giúp các em hoàn thiện hơn với một loại toán mới. Tác giả giới thiệu cuốn “Chuyên đề toán thực tế và bộ đề minh họa thi vào lớp 10 Toán”.