Facebook

TÊN SÁCH: 17 Phương Trình Thay Đổi Thế Giới của Ian Stewart (bản mới 2020, in lần thứ 4)
TÁC GIẢ: Ian Stewart. Tủ sách hợp tác với GS Toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt.
Số trang: 524
Giá bìa: 250.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link 
LINK MUA SÁCH: LINK 1Link 2
(Chọn link còn hàng)
Giới thiệu nội dung:
Trong 17 phương trình thay đổi thế giới, tác giả Ian Stewart đã kể cho độc giả nghe về những chuyện hậu trường của thế giới hiện hữu ngày nay. Sẽ không có thành công nếu không có thất bại, 17 phương trình, 17 câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của thế giới công nghệ, máy móc, thông tin liên lạc, cũng là 17 câu chuyện về những con người với những thăng trầm trong cuộc sống. Đôi lúc hình thành một cách độc lập, đôi lúc phụ thuộc lẫn nhau, những phương trình luôn ẩn sâu trong những sự vật xung quanh bạn. Một lúc nào đó bật tivi, hãy nhớ rằng bạn đã được hưởng những lợi ích từ năng lượng, vô tuyến và thiết bị điện tử, thành quả của ít nhất là ba phương trình, những thứ đóng vai trò đạo diễn, thiết bị ánh sáng và âm thanh cho những điều diễn ra trước mắt bạn.

CHỌN 1 TRONG 2 LINK: LINK TIKI - LINK NS
STK

17 Phương Trình Thay Đổi Thế Giới - Ian Stewart

TÊN SÁCH: 17 Phương Trình Thay Đổi Thế Giới của Ian Stewart (bản mới 2020, in lần thứ 4)
TÁC GIẢ: Ian Stewart. Tủ sách hợp tác với GS Toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt.
Số trang: 524
Giá bìa: 250.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link 
LINK MUA SÁCH: LINK 1Link 2
(Chọn link còn hàng)
Giới thiệu nội dung:
Trong 17 phương trình thay đổi thế giới, tác giả Ian Stewart đã kể cho độc giả nghe về những chuyện hậu trường của thế giới hiện hữu ngày nay. Sẽ không có thành công nếu không có thất bại, 17 phương trình, 17 câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của thế giới công nghệ, máy móc, thông tin liên lạc, cũng là 17 câu chuyện về những con người với những thăng trầm trong cuộc sống. Đôi lúc hình thành một cách độc lập, đôi lúc phụ thuộc lẫn nhau, những phương trình luôn ẩn sâu trong những sự vật xung quanh bạn. Một lúc nào đó bật tivi, hãy nhớ rằng bạn đã được hưởng những lợi ích từ năng lượng, vô tuyến và thiết bị điện tử, thành quả của ít nhất là ba phương trình, những thứ đóng vai trò đạo diễn, thiết bị ánh sáng và âm thanh cho những điều diễn ra trước mắt bạn.

CHỌN 1 TRONG 2 LINK: LINK TIKI - LINK NS