Facebook

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng Tập 6A và 6B của Singapore, Dành Cho Học Sinh THCS
TÁC GIẢ: LIM C.K
Số cuốn: 02
Giá bìa: Xem trong link sản phẩm
Giá đã giảm: Giảm 15% so với giá bìa nếu mua theo link dưới
LINK MUA SÁCH:

Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 6A và 6B, sách toán song ngữ dành cho học sinh THCS. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả LIM C.K. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học.

BẢNG CÔNG THỨC: Kiểm tra và nhớ lại các công thức Toán học quan trọng theo từng chuyên đề.
TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC & MỤC TIÊU THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ: Khái quát các chủ đề trong cuốn sách và từng bước học theo các chủ đề.
CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH – MỞ RỘNG – NÂNG CAO: Thực hành liên tục, giải quyết các dạng toán quen dần theo các chủ đề, nâng dần mức độ từ dễ đến khó.
HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI TỪNG BƯỚC: Tự học bằng cách học theo hướng dẫn giải ở cuối sách.
KIỂM TRA BÀI THEO TỪNG CHỦ ĐỀ: Sau một vài chủ đề, học sinh sẽ được kiểm tra và đánh giá kết quả mức độ tiến bộ, từ những nội dung cơ bản nhất và nâng cao dần.

BẤM VÀO CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

Sách Toán Tài Năng Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng Tập 6A và 6B của Singapore, Dành Cho Học Sinh THCS
TÁC GIẢ: LIM C.K
Số cuốn: 02
Giá bìa: Xem trong link sản phẩm
Giá đã giảm: Giảm 15% so với giá bìa nếu mua theo link dưới
LINK MUA SÁCH:

Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 6A và 6B, sách toán song ngữ dành cho học sinh THCS. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả LIM C.K. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học.

BẢNG CÔNG THỨC: Kiểm tra và nhớ lại các công thức Toán học quan trọng theo từng chuyên đề.
TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC & MỤC TIÊU THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ: Khái quát các chủ đề trong cuốn sách và từng bước học theo các chủ đề.
CÁC DẠNG BÀI TẬP THỰC HÀNH – MỞ RỘNG – NÂNG CAO: Thực hành liên tục, giải quyết các dạng toán quen dần theo các chủ đề, nâng dần mức độ từ dễ đến khó.
HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI TỪNG BƯỚC: Tự học bằng cách học theo hướng dẫn giải ở cuối sách.
KIỂM TRA BÀI THEO TỪNG CHỦ ĐỀ: Sau một vài chủ đề, học sinh sẽ được kiểm tra và đánh giá kết quả mức độ tiến bộ, từ những nội dung cơ bản nhất và nâng cao dần.

BẤM VÀO CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.