Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 301
Giá bìa: 89.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách gồm cả Đại Số và Hình Học, chia làm 2 phần:
Phần A là các kiến thức và kĩ năng cần nhớ : Trong phần này thì tác giả cố gắn sẽ hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức và kĩ năng cơ bản qua đó sẽ giúp học sinh nhớ rõ kiến thức lý thuyết để vận dụng vào bài tập.
Phần B là các bài tập : Cũng được chia làm 3 loại tùy theo khả năng của mỗi em .
+ Các dạng bài tập cơ bản : Rèn luyện kỹ năng làm toán và giúp các em củng cố kiến thức mới được học.
+ Bài tập nâng cao: phát huy tính sáng tạo và tư duy toán cho các em.
+ Các bài thi học sinh giỏi toán: thử sức với các bài thi học sinh giỏi Toán ở các địa phương.

Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 9 - Nguyễn Đức Tấn

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 301
Giá bìa: 89.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách gồm cả Đại Số và Hình Học, chia làm 2 phần:
Phần A là các kiến thức và kĩ năng cần nhớ : Trong phần này thì tác giả cố gắn sẽ hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức và kĩ năng cơ bản qua đó sẽ giúp học sinh nhớ rõ kiến thức lý thuyết để vận dụng vào bài tập.
Phần B là các bài tập : Cũng được chia làm 3 loại tùy theo khả năng của mỗi em .
+ Các dạng bài tập cơ bản : Rèn luyện kỹ năng làm toán và giúp các em củng cố kiến thức mới được học.
+ Bài tập nâng cao: phát huy tính sáng tạo và tư duy toán cho các em.
+ Các bài thi học sinh giỏi toán: thử sức với các bài thi học sinh giỏi Toán ở các địa phương.