Facebook

TÊN SÁCH: Cẩm Nang Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn - Đỗ Quang Thanh - Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Anh Hoàng - Nguyễn Đoàn Vũ - Nguyễn Tấn Siêng
Số trang: 450+
Giá bìa: 234.000 đồng
Giá đã giảm: 187.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn "Cẩm Nang Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng" cuốn sách dành cho học sinh giỏi Toán lớp 7, 8, 9 và Giáo Viên Toán THCS.
Quyển sách gồm có 4 phần :
- Phần 1 : CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG VÀ CÁC BÀI TOÁN
A. CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG
1. Phương pháp sử dụng góc "bù".
2. Phương pháp sử dụng tiên đề về đường thẳng song song.
3. Phương pháp sử dụng tiên đề về đường thẳng vuông góc.
4. Phương pháp sử dụng hai tia bằng nhau.
5. Phương pháp sử dụng hình duy nhất
6. Phương pháp thêm điểm.
B. CÁC BÀI TOÁN
1. Các bài toán lớp 7
2. Các bài toán lớp 8
3. Các bài toán lớp 9
4. Các bài toán thi
- PHẦN 2 : CÁC BÀI TOÁN NỔI TIẾNG
- Phần 3 : CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC
Chương I : 123 bài toán chọn lọc
Chương II : 36 bài bài toán chọn lọc
Chương III : 36 bài toán chọn lọc

Các Phương Pháp Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng - Nguyễn Đức Tấn

TÊN SÁCH: Cẩm Nang Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn - Đỗ Quang Thanh - Nguyễn Đức Hòa - Nguyễn Anh Hoàng - Nguyễn Đoàn Vũ - Nguyễn Tấn Siêng
Số trang: 450+
Giá bìa: 234.000 đồng
Giá đã giảm: 187.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn "Cẩm Nang Chứng Minh Ba Điểm Thẳng Hàng" cuốn sách dành cho học sinh giỏi Toán lớp 7, 8, 9 và Giáo Viên Toán THCS.
Quyển sách gồm có 4 phần :
- Phần 1 : CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG VÀ CÁC BÀI TOÁN
A. CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG SỬ DỤNG
1. Phương pháp sử dụng góc "bù".
2. Phương pháp sử dụng tiên đề về đường thẳng song song.
3. Phương pháp sử dụng tiên đề về đường thẳng vuông góc.
4. Phương pháp sử dụng hai tia bằng nhau.
5. Phương pháp sử dụng hình duy nhất
6. Phương pháp thêm điểm.
B. CÁC BÀI TOÁN
1. Các bài toán lớp 7
2. Các bài toán lớp 8
3. Các bài toán lớp 9
4. Các bài toán thi
- PHẦN 2 : CÁC BÀI TOÁN NỔI TIẾNG
- Phần 3 : CÁC BÀI TOÁN CHỌN LỌC
Chương I : 123 bài toán chọn lọc
Chương II : 36 bài bài toán chọn lọc
Chương III : 36 bài toán chọn lọc