Facebook

TÊN SÁCH: Cẩm Nang Vẽ Thêm Hình Phụ Trong Giải Toán Hình Học Phẳng (Bản Bìa Cứng)
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 650 trang
Giá bìa: 299.000 đồng
Giá đã giảm: 239.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Vẽ thêm hình phụ là một sự sáng tạo “nghệ thuật” tùy theo yêu cầu của một bài toán cụ thể. Bởi vì việc vẽ thêm hình phụ cần đạt được mục đích là tạo điều kiện để giải được bài toán thuận lợi chứ không phải là công việc tùy tiện... Hơn nữa, việc vẽ thêm hình phụ phải tuân theo các phép dựng hình cơ bản và các bài toán dựng hình cơ bản.
Việc vẽ thêm hình phụ nhằm giúp ba vấn đề cơ bản sau:
1. Giúp giải được một số bài toán hình học mà nếu không vẽ thêm hình phụ sẽ bế tắc.
2. Trình bày lời giải một số bài toán hình học được gọn hơn, hay hơn.
3. Phát hiện những vấn đề mới chưa được học bằng những vốn kiến thức hạn chế mà mặc dầu sau này các vấn đề đó khi học đến đều có thể là đơn giản.
Sách dùng cho học sinh các lớp 7; 8; 9 ở cấp THCS. Quyển sách gồm ba phần:
PHẦN I: CÁC KĨ THUẬT VẼ THÊM HÌNH PHỤ
KĨ THUẬT 1: Điểm
KĨ THUẬT 2: Đường thẳng
1. Vẽ thêm đường vuông góc
2. Vẽ thêm đường song song
3. Vẽ thêm tia phân giác của một góc
4. Vẽ thêm đường kính của đường tròn
5. Vẽ thêm tiếp tuyến của đường tròn
6. Vẽ thêm tiếp tuyến chung của hai đường tròn tiếp xúc nhau
7. Vẽ thêm dây chung của hai đường tròn cắt nhau.
KĨ THUẬT 3: Tam giác vuông cân, tam giác đều, hình bình hành, đường tròn
1. Vẽ thêm tam giác vuông cân, tam giác đều.
2. Vẽ thêm hình bình hành.
3. Vẽ thêm đường tròn.
KĨ THUẬT 4. Hình duy nhất
Trong phần này chúng tôi vắn tắt phương pháp của các kĩ thuật và minh họa bởi các ví dụ là các bài toán được chúng tôi gợi ý tìm tòi hình phụ cần vẽ thêm và sau đó trình bày lời giải chi tiết.
PHẦN II. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆN
A. Các bài toán lớp 7
B. Các bài toán lớp 8
C. Các bài toán lớp 9
D. Các bài toán thi
Các bài toán trong phần này chúng tôi sẽ giúp các bạn học sinh có lời giải hoặc hướng dẫn giải. Vì lý do nào mà chọn hình phụ để có được lời giải này? Câu trả lời xin dành cho các bạn.
PHẦN III. TRAO ĐỔI THÊM VỀ VẼ HÌNH PHỤ
Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cùng quý bạn đọc các bài viết của tôi đã được chọn đăng trên các tạp chí. Toán học và tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, Thế giới trong ta;...
Cùng với các bài viết của các thầy giáo và các bạn học sinh đã từng cùng tôi giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Cẩm Nang Vẽ Thêm Hình Phụ Trong Giải Toán Hình Học Phẳng

TÊN SÁCH: Cẩm Nang Vẽ Thêm Hình Phụ Trong Giải Toán Hình Học Phẳng (Bản Bìa Cứng)
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 650 trang
Giá bìa: 299.000 đồng
Giá đã giảm: 239.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Vẽ thêm hình phụ là một sự sáng tạo “nghệ thuật” tùy theo yêu cầu của một bài toán cụ thể. Bởi vì việc vẽ thêm hình phụ cần đạt được mục đích là tạo điều kiện để giải được bài toán thuận lợi chứ không phải là công việc tùy tiện... Hơn nữa, việc vẽ thêm hình phụ phải tuân theo các phép dựng hình cơ bản và các bài toán dựng hình cơ bản.
Việc vẽ thêm hình phụ nhằm giúp ba vấn đề cơ bản sau:
1. Giúp giải được một số bài toán hình học mà nếu không vẽ thêm hình phụ sẽ bế tắc.
2. Trình bày lời giải một số bài toán hình học được gọn hơn, hay hơn.
3. Phát hiện những vấn đề mới chưa được học bằng những vốn kiến thức hạn chế mà mặc dầu sau này các vấn đề đó khi học đến đều có thể là đơn giản.
Sách dùng cho học sinh các lớp 7; 8; 9 ở cấp THCS. Quyển sách gồm ba phần:
PHẦN I: CÁC KĨ THUẬT VẼ THÊM HÌNH PHỤ
KĨ THUẬT 1: Điểm
KĨ THUẬT 2: Đường thẳng
1. Vẽ thêm đường vuông góc
2. Vẽ thêm đường song song
3. Vẽ thêm tia phân giác của một góc
4. Vẽ thêm đường kính của đường tròn
5. Vẽ thêm tiếp tuyến của đường tròn
6. Vẽ thêm tiếp tuyến chung của hai đường tròn tiếp xúc nhau
7. Vẽ thêm dây chung của hai đường tròn cắt nhau.
KĨ THUẬT 3: Tam giác vuông cân, tam giác đều, hình bình hành, đường tròn
1. Vẽ thêm tam giác vuông cân, tam giác đều.
2. Vẽ thêm hình bình hành.
3. Vẽ thêm đường tròn.
KĨ THUẬT 4. Hình duy nhất
Trong phần này chúng tôi vắn tắt phương pháp của các kĩ thuật và minh họa bởi các ví dụ là các bài toán được chúng tôi gợi ý tìm tòi hình phụ cần vẽ thêm và sau đó trình bày lời giải chi tiết.
PHẦN II. CÁC BÀI TOÁN RÈN LUYỆN
A. Các bài toán lớp 7
B. Các bài toán lớp 8
C. Các bài toán lớp 9
D. Các bài toán thi
Các bài toán trong phần này chúng tôi sẽ giúp các bạn học sinh có lời giải hoặc hướng dẫn giải. Vì lý do nào mà chọn hình phụ để có được lời giải này? Câu trả lời xin dành cho các bạn.
PHẦN III. TRAO ĐỔI THÊM VỀ VẼ HÌNH PHỤ
Trong phần này tôi sẽ giới thiệu cùng quý bạn đọc các bài viết của tôi đã được chọn đăng trên các tạp chí. Toán học và tuổi trẻ, Toán tuổi thơ, Thế giới trong ta;...
Cùng với các bài viết của các thầy giáo và các bạn học sinh đã từng cùng tôi giảng dạy, nghiên cứu và học tập.