Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS (Lớp 8, 9) Bất Đẳng Thức Cực Trị Trong Đại Số
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 250+
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Bất Đẳng Thức Cực Trị Trong Đại Số được chúng tôi biên soạn dành cho học sinh khá, giỏi toán các lớp 8 và 9 , giúp các em rèn luyện kĩ năng giải toán bất đẳng thức , nâng cao tư duy và đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho giáo viên toán THCS về bất đẳng thức và ứng dụng.
-Phần 1: Bất đẳng thức Gồm : Chương 1: Định nghĩa và tính chất , Chương 2: Chứng minh bất đẳng thức, Chương 3: Các bài toán chọn lọc
-Phần 2: Ứng dụng. Gồm: Chương 1: Cực trị đại số, Chương 2:Phương trình và hệ phương trình mẫu mực, Chương 3: Một số dạng khác
-Phần 3: Tuyển chọn các bài toán qua một số kì thi chọn học sinh giỏi toán lớp 8,9 và thi vào lớp 10.

BĐT Và Cực Trị Trong Đại Số - Bồi Dưỡng Toán 8, 9

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS (Lớp 8, 9) Bất Đẳng Thức Cực Trị Trong Đại Số
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 250+
Giá bìa: 134.000 đồng
Giá đã giảm: 107.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Bất Đẳng Thức Cực Trị Trong Đại Số được chúng tôi biên soạn dành cho học sinh khá, giỏi toán các lớp 8 và 9 , giúp các em rèn luyện kĩ năng giải toán bất đẳng thức , nâng cao tư duy và đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho giáo viên toán THCS về bất đẳng thức và ứng dụng.
-Phần 1: Bất đẳng thức Gồm : Chương 1: Định nghĩa và tính chất , Chương 2: Chứng minh bất đẳng thức, Chương 3: Các bài toán chọn lọc
-Phần 2: Ứng dụng. Gồm: Chương 1: Cực trị đại số, Chương 2:Phương trình và hệ phương trình mẫu mực, Chương 3: Một số dạng khác
-Phần 3: Tuyển chọn các bài toán qua một số kì thi chọn học sinh giỏi toán lớp 8,9 và thi vào lớp 10.