Facebook

TÊN SÁCH: Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Đại Số 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 446 trang
Giá bìa: 205.000 đồng
Giá đã giảm: 164.000 đồng hoặc xem giảm giá trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách gồm 6 chương:
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT – BẬC HAI
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Mỗi chương được tóm tắt lý thuyết đầy đủ. Bài tập trong mỗi chương được phân dạng rất rõ ràng, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải và ví dụ minh họa tương ứng. Bài tập phân bố trong mỗi chương hoặc mỗi phần được sắp xếp từ dễ đến khó, trong mỗi dạng đều có lồng vào những bài tập của dạng thi Đại học.
Cùng tác giả: Phát Triển Và Nâng Cao Hình Học 10

Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Đại Số 10

TÊN SÁCH: Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Đại Số 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 446 trang
Giá bìa: 205.000 đồng
Giá đã giảm: 164.000 đồng hoặc xem giảm giá trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách gồm 6 chương:
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT – BẬC HAI
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
CHƯƠNG VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
Mỗi chương được tóm tắt lý thuyết đầy đủ. Bài tập trong mỗi chương được phân dạng rất rõ ràng, mỗi dạng có tóm tắt phương pháp giải và ví dụ minh họa tương ứng. Bài tập phân bố trong mỗi chương hoặc mỗi phần được sắp xếp từ dễ đến khó, trong mỗi dạng đều có lồng vào những bài tập của dạng thi Đại học.
Cùng tác giả: Phát Triển Và Nâng Cao Hình Học 10