Facebook

TÊN SÁCH: Khám phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min - Max.
TÁC GIẢ: Đặng Thành Nam
Số trang: 734 trang
Giá bìa: 334.000 đồng
Giá đã giảm: 267.000 đồng (miễn phí giao hàng)
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min - Max của tác giả Đặng Thành Nam sẽ giúp bạn đọc nắm vững tất cả các kỹ thuật giải bài toán min-max.

Cuốn sách hướng đến đối tượng là các em học sinh và giáo viên giảng dạy các cấp chuẩn bị cho các Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Kỳ thi quốc gia – Tuyển sinh vào Đại học Cao đẳng, do vậy nội dung cuốn sách luyện thi đại học môn toán này tôi chỉ trình bày bao quát những kiến thức và phương pháp hiệu quả hay được sử dụng nhất.
Nội dung của cuốn sách khám phá tư duy kỹ thuật giải bất đẳng thức Bài Toán Min-Max được trình bày theo bốn chương:
Chương 1. Bất đẳng thức và các kỹ thuật cơ bản
Chương 2. Bất đẳng thức cổ điển và phương pháp tiếp cận
Chương 3. Phương pháp hàm số trong giải toán bất đẳng thức và cực trị
Chương 4. Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức khác
Nội dung mỗi chương được chia theo các chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ gồm phần giới thiệu kiến thức và phương pháp giải toán, các ví dụ và bài tập mẫu cũng như bài toán chọn lọc.

Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min - Max

TÊN SÁCH: Khám phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min - Max.
TÁC GIẢ: Đặng Thành Nam
Số trang: 734 trang
Giá bìa: 334.000 đồng
Giá đã giảm: 267.000 đồng (miễn phí giao hàng)
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min - Max của tác giả Đặng Thành Nam sẽ giúp bạn đọc nắm vững tất cả các kỹ thuật giải bài toán min-max.

Cuốn sách hướng đến đối tượng là các em học sinh và giáo viên giảng dạy các cấp chuẩn bị cho các Kỳ thi chọn học sinh giỏi và Kỳ thi quốc gia – Tuyển sinh vào Đại học Cao đẳng, do vậy nội dung cuốn sách luyện thi đại học môn toán này tôi chỉ trình bày bao quát những kiến thức và phương pháp hiệu quả hay được sử dụng nhất.
Nội dung của cuốn sách khám phá tư duy kỹ thuật giải bất đẳng thức Bài Toán Min-Max được trình bày theo bốn chương:
Chương 1. Bất đẳng thức và các kỹ thuật cơ bản
Chương 2. Bất đẳng thức cổ điển và phương pháp tiếp cận
Chương 3. Phương pháp hàm số trong giải toán bất đẳng thức và cực trị
Chương 4. Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức khác
Nội dung mỗi chương được chia theo các chủ đề. Mỗi chủ đề sẽ gồm phần giới thiệu kiến thức và phương pháp giải toán, các ví dụ và bài tập mẫu cũng như bài toán chọn lọc.