Facebook

TÊN SÁCH: Tích hợp Toán, Tin và Vật lý
TÁC GIẢ: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giang
Số trang: 400
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 144.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Tích hợp hiện đang là xu hướng chủ đạo trong dạy học và nghiên cứu ờ bậc phổ thông. Cuốn Tích Hợp Toán, Tin Và Vật Lý sẽ nghiên cứu vấn đề trên, cuốn sách gồm 3 chương và phần phụ lục:
Chương I. Cơ sở lý luận về tích hợp
Chương II. Tích hợp Toán, Tin và Vật lý qua các bài toán đại số và giải tích
Chương III. Tích hợp Toán, Tin và Vật lý qua các bài toán hình học
Cuốn sách Tích Hợp Toán, Tin Và Vật Lý giúp đọc giả nắm bắt được và hình thành cho mình cách nhận thức tích hợp Toán, Tin và Vật Lý qua các bài toán và vận dụng cuốn sách trong tích hợp các định lý, quy tắc, khái niệm.
Cuốn sách có nhiều bài toán quen thuộc, từ đơn giản đến phức tạp. Cuốn sách phù hợp với trình dộ của học sinh từ đại trà đến kha giỏi, phù hợp với quý thầy cô, nhà nghiên cứu chuyên ngành Toán, Tin, Vật Lý, anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh,...

Tích Hợp Toán, Tin Và Vật Lý - TS Nguyễn Ngọc Giang

TÊN SÁCH: Tích hợp Toán, Tin và Vật lý
TÁC GIẢ: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giang
Số trang: 400
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 144.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Tích hợp hiện đang là xu hướng chủ đạo trong dạy học và nghiên cứu ờ bậc phổ thông. Cuốn Tích Hợp Toán, Tin Và Vật Lý sẽ nghiên cứu vấn đề trên, cuốn sách gồm 3 chương và phần phụ lục:
Chương I. Cơ sở lý luận về tích hợp
Chương II. Tích hợp Toán, Tin và Vật lý qua các bài toán đại số và giải tích
Chương III. Tích hợp Toán, Tin và Vật lý qua các bài toán hình học
Cuốn sách Tích Hợp Toán, Tin Và Vật Lý giúp đọc giả nắm bắt được và hình thành cho mình cách nhận thức tích hợp Toán, Tin và Vật Lý qua các bài toán và vận dụng cuốn sách trong tích hợp các định lý, quy tắc, khái niệm.
Cuốn sách có nhiều bài toán quen thuộc, từ đơn giản đến phức tạp. Cuốn sách phù hợp với trình dộ của học sinh từ đại trà đến kha giỏi, phù hợp với quý thầy cô, nhà nghiên cứu chuyên ngành Toán, Tin, Vật Lý, anh chị học viên cao học, nghiên cứu sinh,...