Facebook


TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Theo Chuyên Đề Toán 5
TÁC GIẢ: Ths Nguyễn Văn Nho
Số trang: 159 trang
Giá bìa: 48.000 đồng
Giá đã giảm: 38.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Theo Chuyên Đề Toán 5 phục vụ các em học sinh khá giỏi, bằng cách tự rèn luyện thêm sau khi hoàn tất bài tập ở trường. Bằng các ví dụ đơn giản đến phức tạp cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc dạng cơ bản và nâng cao
Ở lớp 5 các vấn đề về phân số được tiếp tục ôn lại và triển khai trở thành trọng tâm của chương trình.
Xét riêng về phần hình học là sự tổng hợp các khái niệm trước đó như hình ảnh song song, vuông góc, nhận dạng các hình có đưa vào tính diện tích, chu vi hình thang hình tròn và đặc biệt là một số hình khối đơn giản nhất.

Mục lục sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5 Theo Chuyên Đề

Bồi Dưỡng HSG Theo Chuyên Đề Toán Lớp 5 - ThS Nguyễn Văn Nho


TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Theo Chuyên Đề Toán 5
TÁC GIẢ: Ths Nguyễn Văn Nho
Số trang: 159 trang
Giá bìa: 48.000 đồng
Giá đã giảm: 38.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bồi Dưỡng Theo Chuyên Đề Toán 5 phục vụ các em học sinh khá giỏi, bằng cách tự rèn luyện thêm sau khi hoàn tất bài tập ở trường. Bằng các ví dụ đơn giản đến phức tạp cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc dạng cơ bản và nâng cao
Ở lớp 5 các vấn đề về phân số được tiếp tục ôn lại và triển khai trở thành trọng tâm của chương trình.
Xét riêng về phần hình học là sự tổng hợp các khái niệm trước đó như hình ảnh song song, vuông góc, nhận dạng các hình có đưa vào tính diện tích, chu vi hình thang hình tròn và đặc biệt là một số hình khối đơn giản nhất.

Mục lục sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5 Theo Chuyên Đề