Facebook

TÊN SÁCH: Những Định Lí Chọn Lọc Trong Hình Học Phẳng Qua Các Kỳ Thi Olympic (Tái Bản 2019)
TÁC GIẢ: Nguyễn Văn Nho
Số trang: 236 trang
Giá bìa: 70.000 đồng
Giá đã giảm: 56.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Những Định Lí Chọn Lọc Trong Hình Học Phẳng Qua Các Kỳ Thi Olympic cung cấp cho bạn đọc những định lí quan trọng sử dụng để giải các bài toán trong kỳ thi Olympic khắp nơi trên thế giới. Một số định lí trong sách này đã được sử dụng thường xuyên, chẳng hạn, các định lí Stewart, Ceva, Menelaus,... Những định lí này thật sự quan trọng nếu bạn ngày càng đi sâu vào hình học phẳng.


Mục lục những định lí trong hình học phẳng qua các đề thi Olympic Toán học

Những Định Lí Chọn Lọc Trong Hình Học Phẳng Qua Các Kỳ Thi Olympic

TÊN SÁCH: Những Định Lí Chọn Lọc Trong Hình Học Phẳng Qua Các Kỳ Thi Olympic (Tái Bản 2019)
TÁC GIẢ: Nguyễn Văn Nho
Số trang: 236 trang
Giá bìa: 70.000 đồng
Giá đã giảm: 56.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Những Định Lí Chọn Lọc Trong Hình Học Phẳng Qua Các Kỳ Thi Olympic cung cấp cho bạn đọc những định lí quan trọng sử dụng để giải các bài toán trong kỳ thi Olympic khắp nơi trên thế giới. Một số định lí trong sách này đã được sử dụng thường xuyên, chẳng hạn, các định lí Stewart, Ceva, Menelaus,... Những định lí này thật sự quan trọng nếu bạn ngày càng đi sâu vào hình học phẳng.


Mục lục những định lí trong hình học phẳng qua các đề thi Olympic Toán học