Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 200
Giá bìa: 79.000 đồng
Giá đã giảm: 63.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Nội dung sách bao gồm: 2 chương lớn hình học và số học trong mỗi chương gồm các phần khác nhau và mỗi phần đều có chương ôn lại kiến thức cho các em, tạo sự tiện lợi cho các em dễ tìm kiếm và học tập
Phần Số Học gồm:
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Chương 2: Số nguyên
Chương 3: Phân số
Phần Hình Học gồm:
Chương 1: Đoạn thẳng
Chương 2: Góc
Phục lục: Tìm tòi, sáng tạo trong học toán lớp 6
Phục lục: Các bài toán hay và khó

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6 - Nguyễn Đức Tấn

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn
Số trang: 200
Giá bìa: 79.000 đồng
Giá đã giảm: 63.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Nội dung sách bao gồm: 2 chương lớn hình học và số học trong mỗi chương gồm các phần khác nhau và mỗi phần đều có chương ôn lại kiến thức cho các em, tạo sự tiện lợi cho các em dễ tìm kiếm và học tập
Phần Số Học gồm:
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Chương 2: Số nguyên
Chương 3: Phân số
Phần Hình Học gồm:
Chương 1: Đoạn thẳng
Chương 2: Góc
Phục lục: Tìm tòi, sáng tạo trong học toán lớp 6
Phục lục: Các bài toán hay và khó