Facebook

TÊN SÁCH: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11
TÁC GIẢ: Nguyễn Phú Khánh - Huỳnh Đức Khánh
Số trang: 560+
Giá bìa: 138.000 đồng
Giá đã giảm: 110.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Nội dung cuốn sách bám sát sách giáo khoa Toán 11n hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách được chia làm 2 phần:
Phần 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM gồm:
5 chủ đề về Đại số và Giải tích (Lượng giác, Tổ hợp Xác suất, Dãy số cấp số, Giới hạn, Đạo hàm)
3 chủ đề về Hình học (Phép biến hình, Quan hệ song song, Quan hệ vuông góc)
Phần 2: ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11 Có Phân Loại Và Lời Giải

TÊN SÁCH: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 11
TÁC GIẢ: Nguyễn Phú Khánh - Huỳnh Đức Khánh
Số trang: 560+
Giá bìa: 138.000 đồng
Giá đã giảm: 110.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Nội dung cuốn sách bám sát sách giáo khoa Toán 11n hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách được chia làm 2 phần:
Phần 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM gồm:
5 chủ đề về Đại số và Giải tích (Lượng giác, Tổ hợp Xác suất, Dãy số cấp số, Giới hạn, Đạo hàm)
3 chủ đề về Hình học (Phép biến hình, Quan hệ song song, Quan hệ vuông góc)
Phần 2: ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI