Facebook

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học Dành Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập 1A và 1B
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Số trang:
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 15% so với giá bìa
LINK MUA SÁCH:


Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 1A và 1B sách toán song ngữ dành cho học sinh lớp 1. Được biên soạn bởi tác giả nổi tiếng Alan Tan. Cuốn sách cung cấp rất nhiều dạng bài tập bài thiết kế và trình bày từ khó đến dễ một cách logic, giúp phát huy tối đa tính tự học của các em.
BẤM VÀO CÁC ẢNH DƯỚI ĐỂ MUA SÁCH
Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

Sách Toán Tài Năng Cho Học Sinh Lớp 1 (6 - 7 Tuổi)

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học Dành Cho Học Sinh Lớp 1 - Tập 1A và 1B
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Số trang:
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 15% so với giá bìa
LINK MUA SÁCH:


Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 1A và 1B sách toán song ngữ dành cho học sinh lớp 1. Được biên soạn bởi tác giả nổi tiếng Alan Tan. Cuốn sách cung cấp rất nhiều dạng bài tập bài thiết kế và trình bày từ khó đến dễ một cách logic, giúp phát huy tối đa tính tự học của các em.
BẤM VÀO CÁC ẢNH DƯỚI ĐỂ MUA SÁCH
Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.