Facebook


TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 4A và 4B Dành Cho Học Sinh Lớp 4 VN
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Ngôn ngữ: Song Ngữ Việt - Anh
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 124.000 - 102.000 đồng
LINK MUA SÁCH: 


Giới thiệu nội dung:
Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 4A và 4B, sách toán song ngữ dành cho học sinh lớp 4. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả Alan Tan. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học.

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

Sách Toán Tài Năng Cho Học Sinh Lớp 4 Của Singapo


TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 4A và 4B Dành Cho Học Sinh Lớp 4 VN
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Ngôn ngữ: Song Ngữ Việt - Anh
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 124.000 - 102.000 đồng
LINK MUA SÁCH: 


Giới thiệu nội dung:
Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 4A và 4B, sách toán song ngữ dành cho học sinh lớp 4. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả Alan Tan. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học.

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.