Facebook

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 3A và 3B - Dành cho học sinh lớp 3 ở Việt Nam
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Số trang:
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 111.000 - 124.000 đồng (giảm 15% so với giá bìa)
LINK MUA SÁCH: 


Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 3A và 3B, Sách toán song ngữ Việt - Anh dành cho học sinh lớp 3. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả Alan Tan. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học. Giúp các em thay đổi tư duy toán học.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH
Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

Sách Toán Tài Năng Dành Cho Học Sinh Lớp 3 (2 Tập)

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 3A và 3B - Dành cho học sinh lớp 3 ở Việt Nam
TÁC GIẢ: Alan Tan (Singapore)
Số trang:
Giá bìa: đồng
Giá đã giảm: 111.000 - 124.000 đồng (giảm 15% so với giá bìa)
LINK MUA SÁCH: 


Giới thiệu nội dung:
Toán Học Singapore - Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 3A và 3B, Sách toán song ngữ Việt - Anh dành cho học sinh lớp 3. Được biên soạn theo chương trình tiên tiến của Singapore bởi tác giả Alan Tan. Cuốn sách cung cấp các bài tập và các hướng dẫn chi tiết để giúp các em từng bước chinh phục Toán học. Giúp các em thay đổi tư duy toán học.
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH
Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.