Facebook

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 5 Dành Cho Học Sinh Lớp 5 (10-11 Tuổi)
TÁC GIẢ: Alan Tan (Sin-ga-po)
Ngôn ngữ: Song ngữ VIỆT - Anh
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 153.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Nội dung của cuốn sách Toán Tài Năng Lớp 5 gồm
Bài 1: Đại số
Bài 2: Góc
Bài 3:Nhận biết các hình trong không gian và mặt phẳng khai triển
Bài 4: Phân số
Bài 5: Tỉ lệ
Bài 6: Tỉ số phần trăm
Bài 7: Vận tốc
Bài 8: Hình tròn
Bài 9: Biểu đồ hình tròn
Bài 10: Diện tích và chu vi
Bài 11: Thể tích
Bài 12: Các bài toán đố khó
Cuốn sách này sẽ đem lại gì cho học sinh lớp 5:
CẢI THIỆN khả năng học Toán và tiếng Anh
Giải toán bằng việc HIỂU BẢN CHẤT, không giải theo mẫu
Hình thành thói quen TỰ HỌC
Kích thích sự SÁNG TẠO trong quá trình học Toán
Thay đổi TƯ DUY học Toán và khả năng phân tích, tổng hợp
Biết cách áp dụng tính toán NHANH trong các tình huống thực tế
Hứng thú và yêu thích học Toán hơn nhờ phương pháp học đơn giản, dễ học, dễ hiểu

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.

Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Toán Tài Năng Cho Học Sinh Lớp 5

TÊN SÁCH: Toán Tài Năng - Từng Bước Chinh Phục Toán Học - Tập 5 Dành Cho Học Sinh Lớp 5 (10-11 Tuổi)
TÁC GIẢ: Alan Tan (Sin-ga-po)
Ngôn ngữ: Song ngữ VIỆT - Anh
Giá bìa: 180.000 đồng
Giá đã giảm: 153.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Nội dung của cuốn sách Toán Tài Năng Lớp 5 gồm
Bài 1: Đại số
Bài 2: Góc
Bài 3:Nhận biết các hình trong không gian và mặt phẳng khai triển
Bài 4: Phân số
Bài 5: Tỉ lệ
Bài 6: Tỉ số phần trăm
Bài 7: Vận tốc
Bài 8: Hình tròn
Bài 9: Biểu đồ hình tròn
Bài 10: Diện tích và chu vi
Bài 11: Thể tích
Bài 12: Các bài toán đố khó
Cuốn sách này sẽ đem lại gì cho học sinh lớp 5:
CẢI THIỆN khả năng học Toán và tiếng Anh
Giải toán bằng việc HIỂU BẢN CHẤT, không giải theo mẫu
Hình thành thói quen TỰ HỌC
Kích thích sự SÁNG TẠO trong quá trình học Toán
Thay đổi TƯ DUY học Toán và khả năng phân tích, tổng hợp
Biết cách áp dụng tính toán NHANH trong các tình huống thực tế
Hứng thú và yêu thích học Toán hơn nhờ phương pháp học đơn giản, dễ học, dễ hiểu

Xem thêm bộ sách Toán tài năng cho học sinh tiểu học và THCS: BẤM XEM.