Facebook

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ
Số trang:
Giá bìa: 115.000 đồng
Giá đã giảm: 92.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Sách Bồi Dưỡng HSG Toán 8 được biên soạn thành hai phần ĐẠI SỐ và HÌNH HỌC. Mỗi phần gồm nhiều chương, trong đó mỗi bài học được chia thành hai phần:
A. Kiến thức và kĩ năng cần nhớ: Hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết trong từng nhóm bài để giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng giải bài tập.
B. Bài tập: gồm các loại sau:
Bài tập cơ bản: Rèn luyện cho các em kĩ năng làm toán và giúp các em củng cố và khắc sâu các kiến thức mới được học.
Bài tập nâng cao: Phát huy tích cực tính sáng tạo và tư duy toán học cho học sinh.
Bài chọn học sinh giỏi toán: Thử sức với các bài toán thi học sinh giỏi ở các địa phương.
C. Phụ lục các bài toán hay và khó.

Sách Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 8

TÊN SÁCH: Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ
Số trang:
Giá bìa: 115.000 đồng
Giá đã giảm: 92.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Sách Bồi Dưỡng HSG Toán 8 được biên soạn thành hai phần ĐẠI SỐ và HÌNH HỌC. Mỗi phần gồm nhiều chương, trong đó mỗi bài học được chia thành hai phần:
A. Kiến thức và kĩ năng cần nhớ: Hệ thống hoá các kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết trong từng nhóm bài để giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng giải bài tập.
B. Bài tập: gồm các loại sau:
Bài tập cơ bản: Rèn luyện cho các em kĩ năng làm toán và giúp các em củng cố và khắc sâu các kiến thức mới được học.
Bài tập nâng cao: Phát huy tích cực tính sáng tạo và tư duy toán học cho học sinh.
Bài chọn học sinh giỏi toán: Thử sức với các bài toán thi học sinh giỏi ở các địa phương.
C. Phụ lục các bài toán hay và khó.