Facebook

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kỳ Thi Olympic Toán - 2 cuốn
TÁC GIẢ: Nguyễn Đình Thành Công
Số trang: Tập 1 - 350 + ; Tập 2 - 270+
Giá bìa: 159.000 đồng (tập 1) - 139.000 đồng (tập 2)
Giá đã giảm: 127.000 đồng (tập 1) - 111.000 (tập 2)
LINK MUA SÁCH: Mua TẬP 1 - Mua TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Chuyên đề Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Toán” gồm 2 tập .
Đây là bộ sách bao gồm những bài toán được chọn lọc qua các kì thi: IMO, VMO, thi HSG các nước trên thế giới, các tạp chí, nhiều bài toán được chúng tôi chọn lọc và sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Những bài toán được chọn lọc là tiêu biểu và chuẩn mực cho từng phân môn, phía sau mỗi bài toán sẽ có những phân tích và các kiến thức liên quan để đi đến lời giải.

Sách cùng tác giả: Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Đề Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kỳ Thi Olympic Toán (2 Tập)

TÊN SÁCH: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kỳ Thi Olympic Toán - 2 cuốn
TÁC GIẢ: Nguyễn Đình Thành Công
Số trang: Tập 1 - 350 + ; Tập 2 - 270+
Giá bìa: 159.000 đồng (tập 1) - 139.000 đồng (tập 2)
Giá đã giảm: 127.000 đồng (tập 1) - 111.000 (tập 2)
LINK MUA SÁCH: Mua TẬP 1 - Mua TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Chuyên đề Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Toán” gồm 2 tập .
Đây là bộ sách bao gồm những bài toán được chọn lọc qua các kì thi: IMO, VMO, thi HSG các nước trên thế giới, các tạp chí, nhiều bài toán được chúng tôi chọn lọc và sưu tầm từ các nguồn khác nhau. Những bài toán được chọn lọc là tiêu biểu và chuẩn mực cho từng phân môn, phía sau mỗi bài toán sẽ có những phân tích và các kiến thức liên quan để đi đến lời giải.

Sách cùng tác giả: Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Đề Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp