Facebook

TÊN SÁCH: Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 Và Luyện Thi Vào Lớp 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Văn Vĩnh
Số trang: 330
Giá bìa: 79.000 đồng
Giá đã giảm: 63.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung: Các bài toán vận dụng được tuyển chọn công phu từ các bài thi học sinh giỏi ở các lớp THCS, các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc và các quốc gia Hunggary, Matxcơva được sắp xếp lại theo từng vấn đề, bao quát toàn bộ chương trình toán THCS hiện hành và tương lai. Tất cả các bài toán áp dụng đều kèm theo hướng dẫn hoặc đáp án. Đối với một số bài toán nâng cao còn ít quen thuộc với học sinh, hướng dẫn giải được trình bày khá chi tiết.
Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các em học sinh có thể tự học, tự nâng cao năng lực toán học, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho phụ huynh và giáo viên ở các trường THCS, THPT trong định hướng và bồi dưỡng học sinh ôn thi vào lớp 10, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Và Luyện Thi Vào Lớp 10

TÊN SÁCH: Các Bài Toán Có Nội Dung Thực Tế
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 Và Luyện Thi Vào Lớp 10
TÁC GIẢ: Nguyễn Văn Vĩnh
Số trang: 330
Giá bìa: 79.000 đồng
Giá đã giảm: 63.000 đồng
LINK MUA SÁCH: Click Để Mua
Giới thiệu nội dung: Các bài toán vận dụng được tuyển chọn công phu từ các bài thi học sinh giỏi ở các lớp THCS, các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên toàn quốc và các quốc gia Hunggary, Matxcơva được sắp xếp lại theo từng vấn đề, bao quát toàn bộ chương trình toán THCS hiện hành và tương lai. Tất cả các bài toán áp dụng đều kèm theo hướng dẫn hoặc đáp án. Đối với một số bài toán nâng cao còn ít quen thuộc với học sinh, hướng dẫn giải được trình bày khá chi tiết.
Cuốn sách là tài liệu bổ ích cho các em học sinh có thể tự học, tự nâng cao năng lực toán học, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho phụ huynh và giáo viên ở các trường THCS, THPT trong định hướng và bồi dưỡng học sinh ôn thi vào lớp 10, bồi dưỡng học sinh giỏi.