Facebook

TÊN SÁCH: Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS: Các Chuyên Đề Hình Học 9
TÁC GIẢ: Nguyễn Tấn Siêng, Võ Mộng Trình
Số trang: xem trong từng cuốn
Giá bìa: Xem trong 2 link dưới
Giá đã giảm: xem trong 2 link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA TẬP 1 - CLICK ĐỂ MUA TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Các Chuyên Đề Hình Học 9 được biên soạn theo chương trình trong sách giáo khoa toán 9, có bài tập cơ bản và bài tập nâng cao, được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và đáp ứng cho nhiều đối tượng học sinh.

Cuốn sách tham khảo này sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực, bổ ích cho các em học sinh lớp 9 trong quá trình tự học, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng năng lực về toán.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH:MUA TẬP 1 - MUA TẬP 2

Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 9 - Các Chuyên Đề Hình Học (2 Tập)

TÊN SÁCH: Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS: Các Chuyên Đề Hình Học 9
TÁC GIẢ: Nguyễn Tấn Siêng, Võ Mộng Trình
Số trang: xem trong từng cuốn
Giá bìa: Xem trong 2 link dưới
Giá đã giảm: xem trong 2 link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA TẬP 1 - CLICK ĐỂ MUA TẬP 2
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Các Chuyên Đề Hình Học 9 được biên soạn theo chương trình trong sách giáo khoa toán 9, có bài tập cơ bản và bài tập nâng cao, được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu và đáp ứng cho nhiều đối tượng học sinh.

Cuốn sách tham khảo này sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực, bổ ích cho các em học sinh lớp 9 trong quá trình tự học, tự rèn luyện, tự bồi dưỡng năng lực về toán.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ MUA SÁCH:MUA TẬP 1 - MUA TẬP 2