Facebook

TÊN SÁCH: Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Đề Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp
TÁC GIẢ: Nguyễn Đình Thành Công
Số trang: 574 trang
Giá bìa: 179.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới 
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Trong các kì thi HSG toán phổ thông, số học sinh giải quyết trọn vẹn bài toán tổ hợp là khá ít. Trên thực tế như vậy, việc biên soạn một cuốn sách chuyên khảo sâu về tổ hợp và rời rạc là việc rất cần thiết. Và đó cũng là lý do chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách là tập hợp các chủ đề chọn lọc của phân môn tổ hợp được chúng tôi chọn lọc và phân loại. Mỗi chủ đề được trình bày một cách tường minh nhất, có phân tích và bình luận những vấn đề trọng tâm về tư duy để đi đến lời giải. Ngoài ra, cuốn sách còn có hơn 200 bài tập tổ hợp chọn lọc từ các kì thi HSG trên toàn thế giới để bạn đọc có cơ hội luyện tập và tiếp cận những dạng bài tới mới hay và khó.
Mục lục sách
SÁCH CÙNG TÁC GIẢ: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kỳ Thi Olympic Toán (2 Tập).

Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi: Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp

TÊN SÁCH: Công Phá Đề Thi Học Sinh Giỏi Chuyên Đề Toán Rời Rạc Và Tổ Hợp
TÁC GIẢ: Nguyễn Đình Thành Công
Số trang: 574 trang
Giá bìa: 179.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới 
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Trong các kì thi HSG toán phổ thông, số học sinh giải quyết trọn vẹn bài toán tổ hợp là khá ít. Trên thực tế như vậy, việc biên soạn một cuốn sách chuyên khảo sâu về tổ hợp và rời rạc là việc rất cần thiết. Và đó cũng là lý do chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách là tập hợp các chủ đề chọn lọc của phân môn tổ hợp được chúng tôi chọn lọc và phân loại. Mỗi chủ đề được trình bày một cách tường minh nhất, có phân tích và bình luận những vấn đề trọng tâm về tư duy để đi đến lời giải. Ngoài ra, cuốn sách còn có hơn 200 bài tập tổ hợp chọn lọc từ các kì thi HSG trên toàn thế giới để bạn đọc có cơ hội luyện tập và tiếp cận những dạng bài tới mới hay và khó.
Mục lục sách
SÁCH CÙNG TÁC GIẢ: Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Kỳ Thi Olympic Toán (2 Tập).