Facebook

TÊN SÁCH: Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp - Xác Suất (Đại số Lớp 11)
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 454 trang
Giá bìa: 144.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tham khảo Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp - Xác Suất của tác giả Nguyễn Quang Sơn được hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản cho tới nâng cao về đại số tổ hợp và xác suất. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý giá của học sinh, quý thầy cô và phụ huynh. Tất cả nguồn tại liệu này để thi vào các trường Đại Học hay Cao Đẳng.

Cuốn sách tóm tắt lý thuyết đầy đủ, ngắn gọn và rõ ràng nhất. Với lượng bài tập rất lớn và rất hay nhưng lại rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẻ và dễ tiếp thu. Giúp các em định hướng tốt hơn để giải quyết vấn đề một cách hoàn chỉnh nhất.

Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp Xác Suất (LỚP 11) - Nguyễn Quang Sơn

TÊN SÁCH: Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp - Xác Suất (Đại số Lớp 11)
TÁC GIẢ: Nguyễn Quang Sơn
Số trang: 454 trang
Giá bìa: 144.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách tham khảo Chinh Phục Bài Tập Tổ Hợp - Xác Suất của tác giả Nguyễn Quang Sơn được hệ thống hóa kiến thức từ cơ bản cho tới nâng cao về đại số tổ hợp và xác suất. Cuốn sách là tài liệu tham khảo quý giá của học sinh, quý thầy cô và phụ huynh. Tất cả nguồn tại liệu này để thi vào các trường Đại Học hay Cao Đẳng.

Cuốn sách tóm tắt lý thuyết đầy đủ, ngắn gọn và rõ ràng nhất. Với lượng bài tập rất lớn và rất hay nhưng lại rất đầy đủ, các bài tập được giải chi tiết, chặt chẻ và dễ tiếp thu. Giúp các em định hướng tốt hơn để giải quyết vấn đề một cách hoàn chỉnh nhất.