Facebook

TÊN SÁCH: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12
TÁC GIẢ: Nguyễn Phú Khánh - Huỳnh Đức Khánh
Số trang: 607 trang
Giá bìa: 175.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bố cục cuốn sách có 2 phần:
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm
- Các chủ đề về Đại số và Giải tích lớp 12
- Các chủ đề về Hình học
Phần 2: Đáp án và Lời giải chi tiết

Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12 (Có Giải Chi Tiết)

TÊN SÁCH: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Toán 12
TÁC GIẢ: Nguyễn Phú Khánh - Huỳnh Đức Khánh
Số trang: 607 trang
Giá bìa: 175.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Bố cục cuốn sách có 2 phần:
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm
- Các chủ đề về Đại số và Giải tích lớp 12
- Các chủ đề về Hình học
Phần 2: Đáp án và Lời giải chi tiết