Facebook

TÊN SÁCH: Giải Đề Thi Toán Tuyển Sinh Lớp 10 Theo Chủ Đề (Mới)
TÁC GIẢ: Ths Thái Văn Quân, NGƯT. Trần Thị Vân Anh
Số trang: 388 trang
Giá bìa: 81.000 đồng
Giá đã giảm: 65.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Trong quyển sách này, tác giả đã phân chia thành các chuyên đề cơ bản sau, bao gồm:
Chuyên đề 1: Các phép toán về căn thức.
Chuyên đề 2: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.
Chuyên đề 3: Phương trình bậc hai và hệ Viet.
Chuyên đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Chuyên đề 5: Hàm số bậc nhất - Hàm số y = ax2 (a ≠0).
Chuyên đề 6: Giải phương trình toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Chuyên đề 7: Các bài toán hình học phẳng.
Chuyên đề 8: Các bài toán hình học không gian.
Chuyên đề 9: Các bài toán bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
Trong mỗi phần, sách được cấu trúc gồm bốn nội dung chính như sau:
1. Phương pháp chung
2. Các ví dụ minh họa
3. Bài tập vận dụng
4. Hướng dẫn và đáp số

Giải Đề Thi Toán Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Theo Chủ Đề

TÊN SÁCH: Giải Đề Thi Toán Tuyển Sinh Lớp 10 Theo Chủ Đề (Mới)
TÁC GIẢ: Ths Thái Văn Quân, NGƯT. Trần Thị Vân Anh
Số trang: 388 trang
Giá bìa: 81.000 đồng
Giá đã giảm: 65.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Trong quyển sách này, tác giả đã phân chia thành các chuyên đề cơ bản sau, bao gồm:
Chuyên đề 1: Các phép toán về căn thức.
Chuyên đề 2: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.
Chuyên đề 3: Phương trình bậc hai và hệ Viet.
Chuyên đề 4: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
Chuyên đề 5: Hàm số bậc nhất - Hàm số y = ax2 (a ≠0).
Chuyên đề 6: Giải phương trình toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.
Chuyên đề 7: Các bài toán hình học phẳng.
Chuyên đề 8: Các bài toán hình học không gian.
Chuyên đề 9: Các bài toán bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
Trong mỗi phần, sách được cấu trúc gồm bốn nội dung chính như sau:
1. Phương pháp chung
2. Các ví dụ minh họa
3. Bài tập vận dụng
4. Hướng dẫn và đáp số