Facebook

TÊN SÁCH: 50 Câu Đố Phát Triển Tư Duy Số Học (Bộ sách Tư duy đúng cách)
TÁC GIẢ: Philips
Số trang:
Giá bìa: 35.000 đồng
Giá đã giảm: 28.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
50 Câu Đố Phát Triển Tư Duy Số Học cung cấp những bài luyện tập hữu ích từ các câu đố thông minh cùng thử thách sáng tạo giúp người đọc xua tan nỗi lo về những con số nhảy múa trong công việc, trong học tập và cả trong đời sống thường ngày. Từ đó, độc giả sẽ cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng những phương pháp tư duy này để đưa ra những quyết định quan trọng có liên quan đến con số.
Tư Duy Số Học cung cấp những bài luyện tập hữu ích từ các câu đố thông minh cùng thử thách sáng tạo giúp người đọc xua tan nỗi lo về những con số nhảy múa trong công việc, trong học tập và cả trong đời sống thường ngày.
STK

50 Câu Đố Giúp Phát Triển Tư Duy Số Học

TÊN SÁCH: 50 Câu Đố Phát Triển Tư Duy Số Học (Bộ sách Tư duy đúng cách)
TÁC GIẢ: Philips
Số trang:
Giá bìa: 35.000 đồng
Giá đã giảm: 28.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
50 Câu Đố Phát Triển Tư Duy Số Học cung cấp những bài luyện tập hữu ích từ các câu đố thông minh cùng thử thách sáng tạo giúp người đọc xua tan nỗi lo về những con số nhảy múa trong công việc, trong học tập và cả trong đời sống thường ngày. Từ đó, độc giả sẽ cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng những phương pháp tư duy này để đưa ra những quyết định quan trọng có liên quan đến con số.
Tư Duy Số Học cung cấp những bài luyện tập hữu ích từ các câu đố thông minh cùng thử thách sáng tạo giúp người đọc xua tan nỗi lo về những con số nhảy múa trong công việc, trong học tập và cả trong đời sống thường ngày.