Facebook

TÊN SÁCH: Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán.
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ
Số trang: 280
Giá bìa: 115.000 đồng
Giá đã giảm: 92.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Với mong muốn phát triển nền giáo dục theo xu hướng toàn diện, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cải tiến hinh thức thi của các kỳ thi tuyển sinh quan trọng sát với thực tiễn hơn.
Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 có tài liệu tham khảo để ôn luyện và làm quen với kiểu đề này, xin giới thiệu cuốn sách Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán do Nguyễn Đức Tấn và các tác giả biên soạn.
Nội dung quyển sách bao gồm 2 phần:
Phần 1: Các đề toán rèn luyện có lời giải
Phần 2: Các đề thi toán
Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán sẽ giúp các em học sinh lớp 9 ôn luyện và làm quen với cấu trúc đề thi vào lớp 10 ở TP HCM với phần lớn câu hỏi là các bài toán thực tế.

Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 TpHCM

TÊN SÁCH: Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán.
TÁC GIẢ: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ
Số trang: 280
Giá bìa: 115.000 đồng
Giá đã giảm: 92.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY
Giới thiệu nội dung:
Với mong muốn phát triển nền giáo dục theo xu hướng toàn diện, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng cải tiến hinh thức thi của các kỳ thi tuyển sinh quan trọng sát với thực tiễn hơn.
Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 có tài liệu tham khảo để ôn luyện và làm quen với kiểu đề này, xin giới thiệu cuốn sách Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán do Nguyễn Đức Tấn và các tác giả biên soạn.
Nội dung quyển sách bao gồm 2 phần:
Phần 1: Các đề toán rèn luyện có lời giải
Phần 2: Các đề thi toán
Chinh Phục Giải Đề Thi Bài Toán Thực Tế Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán sẽ giúp các em học sinh lớp 9 ôn luyện và làm quen với cấu trúc đề thi vào lớp 10 ở TP HCM với phần lớn câu hỏi là các bài toán thực tế.