Facebook

TÊN SÁCH: Hình Học Phẳng
TÁC GIẢ: Kiselev (Nguyễn Vân Hằng dịch)
Số trang: 371
Giá bìa: 100.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA 1 - CLICK ĐỂ MUA 2
Giới thiệu nội dung:
Quyển sách “Hình học phẳng” mà bạn đọc đang cầm trong tay chính là quyển sách về hình học sơ cấp nổi tiếng nhất trên thế giới trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Được viết bỏi nhà toán học Nga Andrei Petrovich Kiselev, nó đã được dùng làm sách giáo khoa chính thức ở Nga liên tục cho đến những năm 1970. Sau đó một số nhà toán học lớn ở Nga như A.N. Kolmogorov có viết sách giáo khoa mới về hình học để thay thế cho sách của Kiselev được coi là đã cũ. Tuy nhiên chưa có quyển sách giáo khoa mới nào thành công được như sách của Kiselev.

Nưóc Nga, nơi đã sản sinh ra hàng loạt các nhà khoa học vĩ đại, là một nước có truyền thống học toán và dạy toán được cả thế giói khâm phục. Trong một phân tích về tình hình giáo dục môn toán ỏ Pháp, nhà toán học Laurent Lafforgue (giải Fields năm 2002) cũng nhận định rằng chương trình dạy toán ở Nga tốt hơn của Pháp, sách “Hình học phẳng” của Kiselev chính là một trong các biểu tượng của truyền thống dạy toán này.

Ngày nay, sách của Kiselev không còn là sách giáo khoa chính thức, nhưng nó đã trở thành một quyển sách kinh điển, sánh vai cùng bộ sách “Cơ sở” của nhà toán học cổ Hy Lạp Euclid (ơ-clít), được tái bản thường xuyên và dịch ra nhiều thứ tiếng để dùng làm sách tham khảo cho học sinh và giáo viên trên toàn thế giói. Trong đó có thể kể đến phiên bản tiếng Nga in năm 2004 cùng vói lòi giói thiệu của Giáo sư Rozov, Trưỏng khoa Sư phạm trưòng Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov, vào năm 2006, sách “Hình học” của Kiselev (gồm hai phần: “Hình học phẳng” và “Hình học không gian”) được Giáo sư Alexandr Givental ỏ Đại học California Berkeley dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Kiselev’s Geometry”, sau khi ông không tìm được quyển sách nào bằng tiếng Anh tốt như sách Kiselev để giới thiệu cho học sinh.

Hình Học Phẳng - Kiselev (F)

TÊN SÁCH: Hình Học Phẳng
TÁC GIẢ: Kiselev (Nguyễn Vân Hằng dịch)
Số trang: 371
Giá bìa: 100.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA 1 - CLICK ĐỂ MUA 2
Giới thiệu nội dung:
Quyển sách “Hình học phẳng” mà bạn đọc đang cầm trong tay chính là quyển sách về hình học sơ cấp nổi tiếng nhất trên thế giới trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Được viết bỏi nhà toán học Nga Andrei Petrovich Kiselev, nó đã được dùng làm sách giáo khoa chính thức ở Nga liên tục cho đến những năm 1970. Sau đó một số nhà toán học lớn ở Nga như A.N. Kolmogorov có viết sách giáo khoa mới về hình học để thay thế cho sách của Kiselev được coi là đã cũ. Tuy nhiên chưa có quyển sách giáo khoa mới nào thành công được như sách của Kiselev.

Nưóc Nga, nơi đã sản sinh ra hàng loạt các nhà khoa học vĩ đại, là một nước có truyền thống học toán và dạy toán được cả thế giói khâm phục. Trong một phân tích về tình hình giáo dục môn toán ỏ Pháp, nhà toán học Laurent Lafforgue (giải Fields năm 2002) cũng nhận định rằng chương trình dạy toán ở Nga tốt hơn của Pháp, sách “Hình học phẳng” của Kiselev chính là một trong các biểu tượng của truyền thống dạy toán này.

Ngày nay, sách của Kiselev không còn là sách giáo khoa chính thức, nhưng nó đã trở thành một quyển sách kinh điển, sánh vai cùng bộ sách “Cơ sở” của nhà toán học cổ Hy Lạp Euclid (ơ-clít), được tái bản thường xuyên và dịch ra nhiều thứ tiếng để dùng làm sách tham khảo cho học sinh và giáo viên trên toàn thế giói. Trong đó có thể kể đến phiên bản tiếng Nga in năm 2004 cùng vói lòi giói thiệu của Giáo sư Rozov, Trưỏng khoa Sư phạm trưòng Đại học Tổng hợp Moskva mang tên Lomonosov, vào năm 2006, sách “Hình học” của Kiselev (gồm hai phần: “Hình học phẳng” và “Hình học không gian”) được Giáo sư Alexandr Givental ỏ Đại học California Berkeley dịch sang tiếng Anh với tựa đề “Kiselev’s Geometry”, sau khi ông không tìm được quyển sách nào bằng tiếng Anh tốt như sách Kiselev để giới thiệu cho học sinh.