Facebook

TÊN SÁCH: Sáng Tạo & Giải phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Phương Trình
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 550+
Giá bìa: 169.000 đồng
Giá đã giảm: 149.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Sáng Tạo & Giải Phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Phương Trình của tác giả Nguyễn Tài Chung này sẽ trình bày song song hai vấn đề: Phương pháp sáng tác các đề toán và Các phương pháp giải cũng như phân loại các dạng toán về phương trình, hệ phương trình. Điểm mới lạ và khác biệt của cuốn sách này là quy trình sáng tác một đề toán mới (được trình bày thông qua các ví dụ) và cách thức chúng ta suy nghĩ, tìm ra lời giải một bài toán (được trình bày thông qua các lưu ý, chú ý, nhận xét ngay sau lời giải các bài toán). Ngoài ra cuốn sách này còn dành ra một chương (chương 5) để trình bài các bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình trong các đề thi Đại học trong những năm gần đây.

Nội dung sách đã cố gắng tuân theo ý chủ đạo xuyên suốt: Biết được lời giải của bài toán chỉ là yêu cầu đầu tiên – mà hơn thế - làm thế nào để giải được nó, cách ta xử lý nó, những suy luận nào tỏ ra “có lý”, các kết luận, nhận xét và lưu ý từ bài toán đưa ra...

Hy vọng cuốn sách này là tài liệu tham khảo có ích cho các em học sinh khá giỏi, học sinh các lớp chuyên toán Trung học phổ thông, các em học sinh đang luyện thi Đại học, giáo viên toán, sinh viên toán của các trường ĐHSP, ĐHKHTN cũng như là tài phục vụ cho các kỳ thi tuyển sinh Đại học, thi học sinh giỏi toán THPT, thi Olympic 30/04.

Sáng Tạo & Giải Phương Trình - Hệ Phương Trình - Bất Phương Trình

TÊN SÁCH: Sáng Tạo & Giải phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Phương Trình
TÁC GIẢ: Nguyễn Tài Chung
Số trang: 550+
Giá bìa: 169.000 đồng
Giá đã giảm: 149.000 đồng
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách Sáng Tạo & Giải Phương Trình, Hệ Phương Trình, Bất Phương Trình của tác giả Nguyễn Tài Chung này sẽ trình bày song song hai vấn đề: Phương pháp sáng tác các đề toán và Các phương pháp giải cũng như phân loại các dạng toán về phương trình, hệ phương trình. Điểm mới lạ và khác biệt của cuốn sách này là quy trình sáng tác một đề toán mới (được trình bày thông qua các ví dụ) và cách thức chúng ta suy nghĩ, tìm ra lời giải một bài toán (được trình bày thông qua các lưu ý, chú ý, nhận xét ngay sau lời giải các bài toán). Ngoài ra cuốn sách này còn dành ra một chương (chương 5) để trình bài các bài toán phương trình, hệ phương trình, bất phương trình trong các đề thi Đại học trong những năm gần đây.

Nội dung sách đã cố gắng tuân theo ý chủ đạo xuyên suốt: Biết được lời giải của bài toán chỉ là yêu cầu đầu tiên – mà hơn thế - làm thế nào để giải được nó, cách ta xử lý nó, những suy luận nào tỏ ra “có lý”, các kết luận, nhận xét và lưu ý từ bài toán đưa ra...

Hy vọng cuốn sách này là tài liệu tham khảo có ích cho các em học sinh khá giỏi, học sinh các lớp chuyên toán Trung học phổ thông, các em học sinh đang luyện thi Đại học, giáo viên toán, sinh viên toán của các trường ĐHSP, ĐHKHTN cũng như là tài phục vụ cho các kỳ thi tuyển sinh Đại học, thi học sinh giỏi toán THPT, thi Olympic 30/04.