Facebook

TÊN SÁCH: Tư Duy Sáng Tạo Tìm Tòi Lời Giải, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình Đại Số Và Vô Tỉ
TÁC GIẢ: Ths. Lê Văn Đoàn
Số trang: 776
Giá bìa: 239.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bài toán Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số, vô tỷ và đây là một trong những câu để xét vào các trường Đại học, cao đẳng của đề thi TN.THPT Quốc gia.
Quyển sách luyện thi THPT Quốc Gia này gồm có 3 phần:
Phần I. Phương trình – Bất phương trình vô tỷ.
Phần II. Hệ phương trình đại số, vô tỷ.
Phần III. Giải chi tiết bài tập rèn luyện.
Trong mỗi ví dụ, luôn có hướng phân tích lời giải, những hướng xử lý thường gặp mà được tác giả đã nêu trước khi đi vào lời giải chi tiết. Một điều mong muốn là các em nên xem những bình luận về mỗi dạng toán, những sai lầm thường gặp của học sinh để đút kết lại những gì góp nhặt được và làm thêm bài tập tương tự (được giải chi tiết ở phần III), mở rộng của mỗi câu để khắc sâu thêm vấn đề.


Mục lục sách Phương trình Vô tỉ - tác giả Lê Văn Đoàn

Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình Đại Số Và Vô Tỉ - Lê Văn Đoàn

TÊN SÁCH: Tư Duy Sáng Tạo Tìm Tòi Lời Giải, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương Trình Đại Số Và Vô Tỉ
TÁC GIẢ: Ths. Lê Văn Đoàn
Số trang: 776
Giá bìa: 239.000 đồng
Giá đã giảm: xem trong link dưới
LINK MUA SÁCH: CLICK ĐỂ MUA SÁCH NÀY

Giới thiệu nội dung:
Bài toán Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số, vô tỷ và đây là một trong những câu để xét vào các trường Đại học, cao đẳng của đề thi TN.THPT Quốc gia.
Quyển sách luyện thi THPT Quốc Gia này gồm có 3 phần:
Phần I. Phương trình – Bất phương trình vô tỷ.
Phần II. Hệ phương trình đại số, vô tỷ.
Phần III. Giải chi tiết bài tập rèn luyện.
Trong mỗi ví dụ, luôn có hướng phân tích lời giải, những hướng xử lý thường gặp mà được tác giả đã nêu trước khi đi vào lời giải chi tiết. Một điều mong muốn là các em nên xem những bình luận về mỗi dạng toán, những sai lầm thường gặp của học sinh để đút kết lại những gì góp nhặt được và làm thêm bài tập tương tự (được giải chi tiết ở phần III), mở rộng của mỗi câu để khắc sâu thêm vấn đề.


Mục lục sách Phương trình Vô tỉ - tác giả Lê Văn Đoàn